Tärkeitä päivityksiä ja parannuksia DNA-mätsäys toimintoon

Kommentit

Olemme iloisia voidessamme kertoa tänään käyttäjille julkaistuista tärkeistä päivityksistä ja parannuksista DNA-mätsäys toimintoon. Kaikki, jotka ovat tehneet MyHeritage DNA-testin tai ladanneet DNA-datansa MyHeritageen saavat nyt vielä tarkempia DNA-osumia (n. 10 kertaa enemmän niitä); vähemmän vääriä positiivisia; täsmällisempiä ja tarkempia sukulaisuussuhdearvioita; ja viittauksia vähemmän luotettaviin DNA-osumiin, mikä auttaa keskittämään tutkimusta. Olemme myös lisänneet kauan toivotun kromosomiselaimen, jonka kuvaus on alla.

Tiedetiimimme on työstänyt näitä parannuksia useiden kuukausien ajan. He ovat todella panostaneet tähän, sillä halusimme siitä tulevan täydellisen ja tarjota käyttäjillemme optimaaliset tulokset.

Mitä on DNA-mätsäys?

MyHeritage DNA-tietokannassa on tällä hetkellä yli miljoona ihmistä; tarkalleen 1 075 000. DNA-mätsäys vertaa MyHeritage tietokannassa olevia DNA-tuloksia toisiinsa sukulaisten löytämiseksi esim. ihmisiä, joilla on yhteisiä DNA-segmenttejä ja auttaa selvittämään, kuinka nämä ihmiset ovat sukua toisilleen.

Jaetut DNA-segmentit kahden ihmisen välillä viittaavat verisukulaisuuteen, tarkoittaen sitä, että samat segmentit on peritty yhteiseltä esivanhemmalta. Jos jaettuja segmenttejä on paljon ja ne ovat suuria, on verisukulaisuus paljon varmempi. Toisaalta jos jaettuja segmenttejä on vähän ja ne ovat pieniä, se voi olla myös sattumaa eikä viittaa verisukulaisuuteen. Kun osuma on raportoitu ”ei sukulaiseksi”, se on väärä positiivinen.

Jos olet teettänyt MyHeritage DNA-testin tai ladannut DNA-datasi MyHeritageen ja saanut tulokset, olet myös saanut listauksen DNA-osumistasi.

Osumat päivitetään päivittäin ja käyttäjille ilmoitetaan viikoittain sähköpostilla parhaista sen viikon uusista osumista. ”Parhailla” tarkoitamme osumia, joissa on suuri määrä yhteistä DNAta viitaten läheiseen sukulaisuuteen.

DNA-osumien listaus näyttää henkilöt, joilla on kanssasi yhteisiä DNA-segmenttejä, yhteisen DNAn määrän ja prosenttiosuuden, Niiden DNA-segmenttien määrän, jotka jaatte ja suurimman jaetun segmentin koon.

MyHeritage myös arvioi sukulaisuuden analysoimalla jokaisen osuman jaettujen segmenttien määrän ja koon ja vertaamalla niitä satojen tuhansien muiden osumien viitearvoihin, joiden sukulaisuussuhteesta on sukupuuhun perustuva tieto, joka on vahvistettu DNA-testillä.

Tarkastele DNA-osumaa sivulla on johtolankoja, joita voit seurata jäljittäessäsi sukulinjoja yhteiseen esivanhempaan.

Tästä päivästä alkaen käyttäjät, jotka ovat saaneet DNA-osumia jo aikaisemmin, näkevät näiden parannusten johdosta osumiensa muuttuneen. Tämä tarkoittaa sitä, että uusia osumia tulee paljon. Jotkin osumat, jotka olivat vääriä positiivisia ovat kadonneet. Monien osumien parametrit ovat muuttuneet (esim. jaetun DNAn määrä) tarkempiin arvoihin. Käyttäjät, jotka eivät vielä ole saaneet osumia, saavat paremman laatuisia ensimmäisestä päivästä alkaen.

Kuinka DNA-mätsäys toimii?

Aloitetaan pikaisella katsauksella siihen, kuinka DNA-mätsäys toimii. Sitten kerron parannuksista, joita olemme tehneet prosessin eri vaiheisiin.

Prosessi alkaa siitä, kun teet DNA-testin ja lähetät näytteesi laboratorioomme. DNAsi luetaan laboratoriossamme ja siitä tuotetaan datatiedosto täynnä tietoa. Emme lue DNAtasi kokonaisuudessaan, mikä olisi yhteensä n. 3 miljardia kohtaa. Nimeltään tämä kallis metodi on ”whole genome sequencing” ja se on tällä hetkellä käytössä tietyissä kliinisissä ja tutkimussovelluksissa. Sensijaan keskitymme lukemaan DNAstasi n. 700 000 kohtaa, jotka vaihtelevat ihmisten välillä. Niitä kutsutaan nimellä single nucleotide polymorphisms (SNP, lausutaan snip), suomeksi yhden emäksen monimuotoisuus.Tätä metodia kutsutaan genotyypitykseksi ja siitä syntyy datatiedosto, joka listaa jokaisen lukemamme snipin, sen paikan DNAssasi ja ne genotyypit, jotka löysimme sieltä (esim. A, T, G, tai C, jotka olet saanut vanhemmiltasi). Jos olet ladannut DNA-tietosi toisesta palvelusta, olemme saaneet datatiedoston, jossa on samat tiedot.

Seuraavaksi käytämme imputointia päätelläksemme ne snipit, joita emme lukeneet. DNAn imputointia voi ajatella sellaisen lauseen lukemiseksi, josta puuttuu kirjaimia – on hyvin todennäköistä, että voit päätellä puuttuvat kirjaimet asiayhteyden perusteella. Kaikki DNA-palvelun tarjoajat eivät lue juuri samoja snippejä. Jotta löydetään osumia henkilölle, joka on käyttänyt eri DNA-palvelua, on tärkeää päätellä snipit, joita ei ole luettu ennen tulosten vertaamista. Jotkut asettavat imputoinnin tarkkuuden kyseenalaiseksi, olemme kuitenkin huomanneet tämän metodin oikein käytettynä hyvin tarkaksi ja joissain tilanteissa sen käyttäminen on välttämätöntä.

Imputoinnin jälkeen tulee vaiheistus. Jokainen ihminen saa kromosomipariinsa yhden kromosomin äidiltään ja yhden isältään. Genotyypitysteknologia, joka lukee DNA-näytteesi päättelee, mitkä genotyypit olet perinyt vanhemmiltasi kuhunkin snippiin. Mutta se ei kerro, mitkä geenimuunnosryhmät olet samalla perinyt samalta vanhemmalta. Vaiheistus auttaa meitä niiden lajittelussa. Se ryhmittää kaikki yhdeltä vanhemmalta perityt muunnokset yhteen kasaan ja toiselta perityt toiseen.

Seuraava vaihe on varsinainen mätsäys, jossa näytettä verrataan kaikkiin muihin tietokannassa oleviin näytteisiin ellei niiden omistaja ole sitä kieltänyt. Teemme sen hyvin skaalautuvassa järjestelmässä, jonka nimi on Hadoop. Se mahdollistaa massiivisen, hajautetun tietojenkäsittelyn hyvin tehokkaasti. Mätsäys tunnistaa kunkin näyteparin jaetut segmentit, minkä perusteella kahden henkilön sukulaisuussuhde voidaan päätellä. Jos jaetut segmentit ovat rinnakkain niihin käytetään ”stitching”-menetelmää.

Lopuksi käytämme edistyksellisiä tilastollisia algoritmeja, joita kutsumme luokittajiksi. Ne tutkivat DNA-osumat ja hylkäävät väärät positiiviset, päättelevät jäljellä olevien osumien luotettavuustason ja ehdottavat sukulaisuussuhteen laadun jokaiselle osumalle. Tällä tavalla syntyy lista sinun DNA-osumistasi.

Kuinka olemme parantaneet DNA-mätsäystä?

Olemme merkittävästi parantaneet imputointimme tarkkuutta nostamalla viitegenomien määrän yli kymmenkertaiseksi. Jos joku lukee useita kirjoja kymmeneen kertaan, pystyy hän lopulta tarkasti päättelemään useimpia lauseista poistettuja kirjaimia. Samalla tavalla, lisäämällä viitegenomien määrää, pystymme tarkemmin päättelemään ne snipit, joita emme lukeneet.

Korjasimme vaiheistusta. Aikaisemmassa DNA-mätsäysprosessissa oli satunnaisesti virheitä vaiheistuksessa. Nämä virheet aiheuttivat joitakin vääriä positiivisia, sillä olimme yliarvioineet kaukaisten sukulaisten jaettujen segmenttien määrän. Ongelmia oli aikaisemmin myös siinä, että olimme aliarvioineet läheisten sukulaisten jaetut segmentit. Käytämme nyt parempaa algoritmia, joka on korjannut nämä vaiheistusvirheet.

Mätsäysvaiheen genotyypitysvirheiden kynnys on kalibroitu uudelleen. Teknologia, joka lukee DNA-näytteesi, tekee satunnaisesti virheitä. Jos genotyypitysvirhe tapahtuu DNA-osumien jaetun segmentin keskellä, ei kyseinen segmentti näy yhtenäisenä vaan saattaa näyttäytyä kahtena eri segmenttinä, jolloin niiden koko on pienempi. Kalibroimme uudestaan pienten yhteensopimattomien segmentinpätkien hylkäämisen muutoin mätsäävässä segmentissä ja käsittelemme segmentin mätsäävänä huolimatta niistä pienistä yhteensopimattomista osista. Tämä metodi kompensoi väistämättömät genotyypitysvirheet. Jos hylkäämme liian suuret yhteensopimattomat osat, oletamme vahingossa, että segmentti on yhteinen vaikka se ei ole; ellemme hylkää genotyypitysvirheestä johtuvia yhteensopimattomia osia, missaamme todennäköisesti oikeita DNA-osumia. Uusi kalibrointi on aikaisempaa tiukempi, mikä tarkoittaa vähemmän vääriä positiivisia tuloksia.

Kaukaisemmat osumat ovat nyt sallittuja. Lisättyämme osumien tarkkuutta ja kalibroituamme yllä olevat parametrit, voimme nyt esittää sinulle myös kaukaisempia sukulaisia. Aikaisemmin osuman jaetun DNAn määrä oli minimissään 12cM ja nyt se on 8cM. Tämä yhdessä muiden parannusten kanssa nosti käyttäjän saamien DNA-osumien määrän kymmenkertaiseksi.

Nämä osumat ilmestyvät automaattisesti kaikille, jotka ovat jo tehneet MyHeritage DNA-testin, ladanneet DNA-tietonsa MyHeritageen tai tekevät testin tulevaisuudessa.

Läheisten segmenttien parempi ”stiching”. Segmenteissä olevien genotyypitysvirheiden kompensoimisen lisäksi on välttämätöntä kompensoida myös segmenttien välisiä vaiheistusvirheitä. Esimerkiksi, sukupuoli kromosomia lukuunottamatta, äidillä ja tyttärellä odotetaan autosomaali DNA-testissä olevan 22 mätsäävää segmenttiä: tytär on perinyt äidiltään yhden kokonaisen kromosomin jokaisessa kromosomiparissaan, joten jokaisen autosomaali kromosomin pitäisi näkyä yhtenä pitkänä mätsäävänä segmenttinä. Kuitenkin, vaiheistusvirheiden vuoksi, joskus pieniä osia äidiltä peritystä kromosomista oli laskennallisesti vaihtunut vastaaviin isältä perittyihin osiin. Tämä johtui teknisestä virheestä, ei biologisesta prosessista. Pääsimme yli näistä virheistä lisäämällä ”stiching” aukkojen kokoa samalla kun teimme tarkan kalibroinnin uusien virheiden estämiseksi.

DNA-mätsäyksen viimeinen vaihe on väärien positiivisten suodattaminen ja sukulaisuussuhteen arviointi kahden, jaettuja segmenttejä omaavien ihmisen välillä. Koska moni meistä polveutuu samoista hyvin varhaisista esivanhemmista, on meillä jaettuja DNA-segmenttejä henkilöihin, joita emme todella ajattele sukulaisiksi. Etsimme metodia, jolla suodatamme nämä osumat, jotka vain turhauttavat sukututkijoita. Tätä tarkoitusta varten mittaamme väärät positiiviset sisäisesti tarkastelemalla kolmikoita – lapsi, äiti, isä-yhdistelmiä, jotka kaikki on testattu MyHeritage DNAlla ja jotka ovat saaneet tuloksen, joka on vahvistanut lapsi-vanhempi suhteen oikeaksi. Kaikki lapsen saamat osumat, jotka eivät ole osumana äidille eivätkä isälle käsitellään väärinä positiivisina ja niitä kutsutaan nimellä vain-lapsen-osuma. Laskemme vain-lapsen-osuma-prosenttiosuuden kaikkien MyHeritage kolmikkojen lapsille tulleista osumista. Olemme onnistuneet pudottamaan osuuden 16-20 prosenttiin, mikä on hyvä tulos ja tietojemme mukaan samanlainen tai parempi kuin muilla palveluntarjoajilla.Parannetut luokittaja-algoritmimme ovat onnistuneet väärien positiivisten määrän pudottamisessa kaikkien aikojen alhaisimmaksi.

Mutta jatkoimme pidemmälle. Halusimme luoda metodin, joka antaisi sinun keskittyä sukututkimukseesi mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Siihen tarkoitukseen käytimme tilastollisia algoritmeja ryhmittelemään osumat korkean, keskimääräisen ja matalan luotettavuuden osumiksi. Osumia, joiden luotettavuus on matala tai keskimääräinen on määritelty sellaisiksi nettisivulla. Ne ovat osumia, joihin tulisi suhtautua varauksella, sillä ne ovat lähellä väärää positiivista. Sellaisissa osumissa on tyypillisesti hyvin harvoja ja pieniä yhteisiä segmenttejä. Nämä määrittelyt mahdollistavat sinulle paremman ajankäytön. Seuraa ensin korkean luotettavuuden osumia ja jos olet vailla haasteita voit siirtyä keskimääräisen ja alhaisen luotettavuuden osumiin ja ehkäpä löytää piilossa olleita aarteita. Huomaa, että uusia alhaisen ja keskimääräisen luotettavuuden osumia ei näy sinulle viikoittain lähetettävässä uusien osumien sähköpostiviestissä.

Uudet luokittajat ovat niin hyvät, että korkean luotettavuuden vain-lapsen-osumien määrä on nyt alle 5%. Toisin sanoen, aina kun tarkastelet korkean luotettavuuden MyHeritage-osumaa, voit olla lähes varma, ettet hukkaa aikaasi väärään positiiviseen. Jos tarkastelemasi osuman arvioidaan olevan toinen serkkusi tai läheisempi, teillä on niin paljon jaettua DNAta, että voit olla varma siitä, että se ei ole väärä positiivinen.

DNA-osuman sukulaisuussuhteen arvioinnin tarkkuutta mitataan käyttämällä kahta parametria, joita kutsutaan nimilla ”recall” ja ”precision”. Täydellinen tarkkuus tarkoittaa sekä DNA-osuman oikean sukulaisuuden kertomista käyttäjälle joka ainoa kerta (recall), kun taas ainoastaan sen sukulaisuuden ehdottaminen ilman muita laajempia vaihtoehtoja on ”precision”. Esimerkiksi, jos kaksi henkilöä ovat todella sisaruksia, täydellinen algoritmi ehdottaa, että he ovat sisaruksia ja vain sisaruksia; se ei arvioi, että he ovat joko sisaruksia tai serkuksia. (Kuitenkaan DNA-perimän luonteen vuoksi tämä teoreettisesti täydellinen algoritmi ei ole mahdollinen). MyHeritage voi nyt ehdottaa DNA-osumille 93%:sti oikean sukulaisuussuhteen kaukaisiin sukulaisiin kuten 4. ja 5. serkkuihin saakka, mikä on äärettömän vaikeaa.

Lähemmille sukulaisille tarkkuus on paljon parempi ja on lähellä 100 prosenttia. Samaan aikaan ehdotamme DNA-osumille, jotka ovat 1. serkkuja tai lähempiä noin kahta tai kolmea mahdollista sukulaisuussuhdetta. Kaukaisemmille serkuille näytämme keskimäärin korkeintaan 5 mahdollista sukulaisuussuhdetta (kuten 2. serkku yhden polven takaa ja 3. serkku) – suhteellisen kapeaa aluetta. MyHeritagen sukulaisuussuhdearvioinnin ”precision” ja ”recall” parametrit ovat nyt paljon aikaisempaa paremmat.

Vahvistimme uuden DNA-mätsäys algoritmimme laatua vertaamalla uusia DNA-osumien listoja vastaaviin muiden DNA-yritysten listoihin ja totesimme tulosten olevan hyvin samanlaisia.

Tietyt populaatiot, joissa ryhmän sisällä solmitaan avioliittoja, aiheuttavat ainutlaatuisen haasteen DNA-mätsäykseen. Syy siihen on, että näissä populaatioissa on ollut merkittävän paljon ryhmän sisällä solmittuja avioliittoja: näissä ryhmissä henkilöillä, jotka eivät sukututkimuksellisesti ole sukua on enemmän yhteistä DNAta kuin voisi olettaa. MyHeritage kehitti ylimääräisen algoritmin käyttämällä koneoppimista luokittelemaan Ashkenazi-sukulaisuussuhteita korkeammalla resoluutiolla kuin mikään muu DNA-palvelu. Käytimme tätä luokittajaa antamaan Ashkenazi-juutalaisille korkeamman väärien positiivisten hylkäämisen ja saamaan heidät niiden suhteen samalle tasolle kuin väestö yleensä.

Mitä nämä parannukset tarkoittavat MyHeritage DNA-käyttäjille?

  • Tarkempia DNA-osumia
  • Noin 10 kertaa enemmän niitä
  • Täsmällisempiä ja tarkempia sukulaisuussuhdearvioita
  • Merkinnät DNA-osuman luotettavuustasosta auttavat kohdentamaan tutkimusponnisteluja

 

Kromosomiselain

Tarkkuudessa tapahtuneiden parannusten lisäksi, olemme lisänneet uusia ominaisuuksia parantamaan DNA-osumien käyttöä. Ensimmäinen, yleisön pyynnöstä, on kromosomiselain jaetuille DNA-osumille. Se on lisätty ”Tarkastele DNA-osumaa sivulle.

Kromosomiselain on kaaviomainen esitys henkilön kromosomeista, joissa DNA-segmenttejä voidaan visualisoida. Monet käyttäjistämme ovat pyytäneet kromosomiselainta ja tiedämme sen olevan tärkeä työkalu sukututkijoille. Lupauksemme mukaan olemme nyt kehitelleet sitä. Uusi MyHeritagessa oleva kromosomiselain on ensimmäinen ja sitä tullaan kehittämään lisää, tavoitteena minkä tahansa osuman DNA-segmenttien tarkastelu. Se on ilmainen ominaisuus ja sitä voivat käyttää kaikki, jotka ovat teettäneet MyHeritage DNA-testin tai ladanneet DNA-tietonsa.

Se näyttää sinun ja DNA-osumasi yhteiset segmentit lilan värisenä. Kun viet hiiren minkä tahansa jaetun segmentin päälle näet sen genomisen sijainnin, segmentin koon ja siinä olevien snippien määrän. Harmaat segmentit eivät ole sinulle ja osumallesi yhteisiä ja viivoitettuja ei ole analysoitu johtuen noilta alueilta puuttuvista snipeistä.

Huomaa, että vaikka emme koskaan voisi sallia toisen käyttäjän lataavan raakadataasi, voi toinen käyttäjä, jolla on jaettu segmentti kanssasi, nähdä sen tiedot (sijainnin ja koon) ja sitten tarkastelemalla omassa datassaan olevia sen segmentin tietoja päätellä kyseisessä segmentissä olevat DNAsi genotyypit.

Käyttäjät, jotka haluavat estää DNA-osumiensa jaettujen segmenttien katselun voivat poistaa tämän ominaisuuden käytöstä käyttämällä tätä varten lisättyä uutta yksityisyysasetusta.

Kromosomiselaimessa on myös mahdollisuus ladata jaetun segmentin tiedot. Se on mahdollista kromosomiselaimen oikeassa yläkulmassa olevien lisättyjen valintojen kautta. Pidemmällä olevat voivat käyttää tätä jaetun segmentin tietojen lataamisvaihtoehtoa ja tutkia sitä muilla työkaluilla tai muilla kromosomiselaimilla.

Lähiaikoina on tulossa lisää uusia ominaisuuksia esim. mahdollisuus tarkastella kolmen tai useamman osuman jaettuja segmenttejä yhtä aikaa. Useiden DNA-osumien yhtäaikainen tarkastelu auttaa yhteisen esivanhemman jäljittämisessä ja tunnistamisessa sekä sen päättelemisessä kuinka olette sukua. Olemme tulevaisuudessa myös lisäämässä mahdollisuuden tulostaa kromosomiselaimen esittämät jaetut segmentit.

Olemme luottavaisia, että pienellä harjoittelulla, käyttäjiemme on mahdollista uuden kromosomiselaimen avulla aloittaa DNAnsa tiettyjen segmenttien ja esivanhempiensa tunnistaminen. Se auttaa DNA-osumien ja niitä yhdistävien sukulaisuuspolkujen ymmärtämisessä. Toivomme tämän auttavan yhteisöämme sukututkimusesteiden kaatamisessa, esivanhempien jäljittämisessä ja DNA-osumien kautta löytyneiden sukulaisuussuhteiden ymmärtämisessä.

Kasvojen kohotus ja helpompi navigointi

Osana tätä päivitystä teimme pieniä tarkistuksia DNA-osumien käyttöliittymään, jotta se on johdonmukaisempi muiden DNA-ikkunoiden kanssa. Useimmat muutoksista ovat pieniä ja tuskin havaittavia. Esim. painikkeet DNA-osumien listalla ovat nyt lilan väriset oranssin sijasta. Yksi merkittävämpi muutos on kuitenkin se, että kun tarkastelet DNA-osumia, niin niiden kitin omistajan tiedot telakoituvat, joten kun vierität sivua alas, niin tiedät aina kenen osumia tarkastelet.

 

Työ käynnissä

Työmme ei ole valmis. DNA-mätsäys on aina työn alla ja tulemme tulevaisuudessa tekemään jatkuvasti kehitystyötä. DNA-tietokannan kasvava koko kuin myös DNA-kittien ja sukupuiden lisääntynyt yhteys antavat meille suuremman mahdollisuuden optimoida DNA-mätsäysalgoritmeja ja tarkoituksemme on tehdä sitä säännöllisesti ja parantaa tarkkuuttamme vielä lisää.

Suhteessa muista palveluista ladattaviin tietoihin, emme edelleenkään tue DNA-mätsäystä DNA-kitteihin, jotka perustuvat Illumina GSA-sirun käyttöön. Tämä tarkoittaa kittejä 23andMe- (viimeisin V5 versio) ja Living DNA-palveluista. Laboratoriossamme työskennellään GSA-sirulle tulevan tuen parissa; se on melko hyvällä mallilla, mutta ei vielä täydellinen, joten päätimme jättää sen odottamaan valmistumista. Se lisätään lähikuukausien aikana.

Etnisyysarvio on DNA-mätsäyksestä erillinen eivätkä nämä kuvatut parannukset vaikuta etnisyysarvioon. Suunnittelemme etnisyysarvioidemme päivittämistä lähikuukausina niiden tarkkuuden parantamiseksi. Pysy kuulolla!

Seuraavat vaiheet

Tilaa nyt MyHeritage DNA-kit ellet ole jo tehnyt niin ja ota hyöty näistä uusista ominaisuuksista ja parannuksista. Jos olet jo testauttanut itsesi, harkitse DNA-pakkausten hankkimista erityisesti vanhemmille sukulaisille; löydä enemmän sukulaisia ja trianguloi omia osumiasi.

Esimerkiksi testaamalla äitisi tai isäsi serkun, kaikki sinulla jo olevat uudet osumat, jotka mätsäisivät tähän testattavaan serkkuun, voidaan trianguloida sukupuussasi olevaan myöhäisempään yhteiseen esivanhempaan.

Uusi kromosomiselain on kätevä noiden osumien ymmärtämisessä. Joten, jos sinulla on sukupuussasi haara, jonka tutkimisesta olet erittäin kiinnostunut, osta lisää DNA-kittejä siinä haarassa oleville vanhemmille sukulaisille.

Jos olet jo testauttanut DNAsi muualla, lataa DNA-datasi MyHeritageen. Kolmen suurimman DNA-palvelun joukossa MyHeritage on ainoa, joka tukee DNA-tietojen lataamista. Hyödynnä tätä niin kauan kuin se on vielä ilmaista; saat ilmaisia DNA-osumia ja ilmaisen etnisyysarvion olemassa olevaan dataasi. Tietojen lataamisen pitäisi olla itsestäänselvyys ottaen huomioon, että MyHeritagen DNA-tietokannan suuruus on jo yli miljoonan ja suurin osa tietokannassa olevista ihmisistä on testauttanut ainoastaan MyHeritagessa. Saat tuloksesi ilmaiseksi 1-2 päivässä.

Jos hallinnoit useampia kittejä, ole hyvä ja tarkasta, että kaikki hallinnoimasi kitit on ohjattu oikeille henkilöille. Jos asia ei ole niin, sen voi korjata valitsemalla ”Hallinnoi DNA-kittejä”-sivulla kyseisen kitin kohdalta ”Ohjaa pakkaus uudelleen toiselle henkilölle”. Tämä on tarpeellista esim. tilanteessa, jossa olet ladannut useiden henkilöiden kittejä ja ne on vielä yhdistetty omaan sukupuuprofiiliisi.

Lopuksi, MyHeritage DNA-kiteistä on paljon enemmän hyötyä, jos niihin liittyy sukupuu. Sen ansiosta saat paremman käsityksen DNA-osumistasi esim. Smart Matches-osumien, yhteisten esivanhempien sukunimien ja yhteisten esivanhempien synnyinpaikkojen kautta. Jos sinulla on MyHeritage DNA-testi, mutta ei sukupuuta tai hyvin pieni sellainen, nyt on hyvä aika rakentaa sukupuu tai kasvattaa olemassa olevaa puuta. Se hyödyttää DNA-osumiasi mutta ennen muuta hyödyt siitä itse.

Viihdy

MyHeritage team

Jätä kommentti

Sähköposti pidetään yksityisenä eikä tule näkyviin