Mikä on polygeeninen riskiarvo?

Mikä on polygeeninen riskiarvo?

Kommentit

Kirjoittaja Jessica Greenwood, MS, LGC:

Koska keskimääräinen elinikä on kasvanut viime vuosikymmeninä, on oman terveyden tuntemisesta ja sen säilyttämisestä tullut yhä tärkeämpää. Tutkijat paljastavat jatkuvasti uutta tietoa genetiikan vaikutuksista pitkäaikaiseen terveyteemme. Genetiikka, ja mitä se tarkoittaa meille henkilökohtaisesti, voi olla monimutkaista. Mutta sen tietäminen, kuinka perinnöllisyys voi vaikuttaa terveyteemme, antaa meille mahdollisuuden tehdä elämässämme erilaisia valintoja, jotka voivat merkittävästi muuttaa pitkän aikavälin riskiä sairastua tiettyihin tauteihin.

Tässä terveysblogisarjassa pohdimme ajankohtaisia aiheita, jotka liittyvät DNA-testaukseen ja terveyteen, sekä siihen, kuinka DNA-testaus voidaan ottaa osaksi terveydenhoitosuunnitelmaasi. Joten aloitetaanpa!

Kuinka monimutkaisten tautien riski määritetään?

Oletko koskaan miettinyt, kuinka paljon geneettisiä komponenttejä liittyy sydänsairauksiin? Entä tyypin 2 diabetekseen? Tai rintasyöpään? On olemassa uusi tekniikka, jonka tavoitteena on yhdistää DNA-testaus matemaattiseen mallintamiseen ja vastata juuri tähän kysymykseen henkilökohtaisella tasolla. Sitä kutsutaan polygeeniseksi riskiarvoksi. Mutta mikä on polygeeninen riskiarvo?

Määritelmän mukaan ”polygeeninen” tarkoittaa ”useampaa kuin yhtä geeniä”. Ja toisin kuin monet terveyden määritelmät, tämä kuvaa tarkkaan sen merkitystä. Jotkut sairaudet ovat monogeenisiä, mikä tarkoittaa, että ne johtuvat patogeenisestä tai sairautta aiheuttavasta variantista yhdessä geenissä. Esimerkiksi, kystinen fibroosi on monogeeninen tila, joka johtuu yhdestä mutaatiosta CFTR-geenissä. Vaikka monogeenisiä sairauksia on satoja, on näihin sairastuneiden ihmisten määrä melko pieni.

Toisaalta liikalihavuus, korkea verenpaine ja esimerkiksi sydänsairaudet ja diabetes, vaikuttavat huomattavaan osaan maailman väestöstä. Taipumusta näihin sairauksiaan kontrolloivat todella monien geenien yhdistelmät. Ne ovat määritelmänsä mukaan polygeenisiä. Jotta näihin sairauksiin voidaan antaa tarkka riskinarvio, meidän on tarkasteltava, mitä yksittäisiä riskejä henkilöllä on eri paikoissa läpi genomin, ja yhdistettävä ne. Näiden yhdistettyjen riskien kumulatiivista tulosta kutsutaan polygeeniseksi riskiarvoksi.

Kuinka Polygeeninen riskiarvo lasketaan?

Polygeenisen riskiarvon määrittämiseksi on ensin arvioitava yhdistetty riskisi satojen, tuhansien tai jopa miljoonien varianttien perusteella. Jokainen näistä varianteista antaa tyypillisesti pienen osuuden kokonaisriskiisi sairastua. Tämän kokonaisriskin määrittämiseksi meidän on mallinnettava, kuinka kaikkien näiden varianttien osuus lasketaan yhteen.

Polygeenisen riskiarvon laskennassa käytetty matemaattinen malli ottaa huomioon kaksi asiaa – DNA: stasi löytyvät variantit ja jokaisen variantin vaikutuksen siihen, että mahdollisesti sairastut kyseiseen tautiin.

Sen tietäminen, mitä variantteja testataan perustuu laajoihin väestötutkimuksiin, joihin on osallistunut miljoonia ihmisiä tietyiltä etnisiltä alueilta. Osalla testatuista on ollut joku sairaus ja kun on verrattu sairastuneiden vartiantteja terveisiin, on saatu selville, kuinka heidän varianttinsa poikkeavat toisistaan.  Tämä antaa meille kuvan sairastuneille tyypillisistä varianteista ja tiedämme, mitä etsimme DNA-näytteestä.

Jokaisella variantilla on ainutlaatuinen vaikutus koknaisriskiin sairastua. Tätä kutsutaan ”efektikooksi”. Matemaattinen malli ottaa efektikoon huomioon antaen suuremman efektikoon varianteille enemmän painoarvoa, joten kun näyte toimitetaan laboratorioon, se testataan eri varianttien suhteen ja tulokset syötetään malliin. Malli laskee jokaisen variantin efektikoon ja arvioi vastaavan riskin. Polygeeninen riski on yksittäisten riskiesi summa kustakin variantissa.

Näkökohtia polygeenisen riskin suhteen

Polygeenisten riskien raportin voi tällä hetkellä saada vain henkilö, jolla on eurooppalainen sukutausta.  Tämä johtuu siitä, että valtaosa tehdyistä laajoista väestötutkimuksista on kohdistunut enimmäkseen kyseisen etnisen taustan omaaviin henkilöihin. Koska sairauksia aiheuttavissa varianteissa voi olla eroja eri etnisten ryhmienkin välillä, tarvitaan väestötutkimukset jokaisesta etnisestä pääryhmästä, ennen kuin polygeneettinen riskiarvo voidaan laskea luotettavasti. Onneksi laajamittainen tutkimus ympäri maailmaa on käynnissä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Uusien väestötutkimusten julkaisemisen jälkeen, ovat polygeneettisten riskien raportit mahdollisia myös muihin etnisiin ryhmiin kuuluville.

Polygeenisen riskiraportin suhteen on huomioitava myös, että on hyödyllisintä tarkastella sitä osana kokonaisvaltaista terveyttä. Esimerkiksi sydänsairauksiin ja liikalihavuuteen, vaikuttavat suuresti myös elämäntapatekijät, kuten ruokavalio, liikunta ja painoindeksi, joita henkilö itse voi hallita. Polygeneettinen riskiarvo on ohje, joka auttaa henkilöitä, jotka eivät ehkä tienneet, että heillä on geneettinen riski sairastua. Yhdessä terveydenhuollon tarjoajansa kanssa he voivat olla aktiivisempia ja ennakoivampia terveytensä suhteen.

Seuraavassa blogiartikkelissa tarkastellaan, kuinka tulkita polygeneettisten riskien raporttia ja mikä rooli sillä voi olla ennakoivassa terveydenhoidossa.

Lisätietoja terveyden geenitestauksesta saat osoitteesta myheritage.fi/health!

Jätä kommentti

Sähköposti pidetään yksityisenä eikä tule näkyviin