Esittelyssä Theory of Family Relativity™ – Geneettisen sukututkimuksen mullistaja

Esittelyssä Theory of Family Relativity™ – Geneettisen sukututkimuksen mullistaja

Olemme iloisia voidessamme esitellä uuden ominaisuuden, joka mullistaa täysin geneettisen sukututkimuksen – Theory of Family Relativity™ :n. Tämä ennennäkemätön ominaisuus auttaa sinua saamaan mahdollisimman paljon irti DNA-osumistasi yhdistämällä tietoja lähes 10 miljardin historiallisen tiedon kokoelmistamme ja sukupuuprofiileista. Se ehdottaa teorioita siitä, kuinka sinä ja DNA-osumasi saattaisitte olla sukua. Jos olet tehnyt MyHeritage DNA-testin tai ladannut DNA-tuloksesi toisesta palvelusta, saattaa tämä käänteentekevä teknologia tarjota ällistyttävää, uutta tietoa sukuyhteyksistäsi.

Tehokas Theory of Family Relativity™ -esimerkki ehdottaa polkua DNA-osumalle kulkien MyHeritage-sukupuista Geniin, Family Searchiin ja Kanadan cäestönlaskentatietoihin!

Tehokas Theory of Family Relativity™ -esimerkki ehdottaa polkua DNA-osumalle kulkien MyHeritage-sukupuista Geniin, Family Searchiin ja Kanadan cäestönlaskentatietoihin!

Tähän saakka sukututkimusharrastajat ovat käyttäneet kahta erillistä tapaa löytöjen tekemiseen: paperimaailmaan kuuluvia historiallisia tietoja ja sukupuita sekä biologisen maailman DNA-yhteyksiä. Saatuasi DNA-osumia ei aina ole ollut kovin selvää, kuinka, täsmälleen ottaen, olette sukua ja kuka yhteinen esivanhempanne saattaisi olla. Geneettisen sukututkimuksen ”graalin malja” antaa DNA-osumia, joista selviää koko polku sinun ja osumasi välillä ja voit lisätä siihen perustuvia uusia tietoja sukupuuhusi.

Tehokkaita työkaluja DNA-osumien tutkimiseen

Olemme tuoneet markkinoille useita ominaisuuksia, jotka ovat parantaneet DNA-osumien mahdollisuutta tähän maaliin pääsemiseksi. Niitä ovat olleet esim. yhteiset Smart Matches™-osumat, yhteiset esivanhempien sukunimet ja -paikat. Tehokkaat työkalut kuten kromosomiselain antavat myös lisävihjeitä. Vaikka nämä ominaisuudet ovat erittäin hyödyllisiä ja voivat auttaa sukulaisuuspolun ja yhteisten esivanhempien löytämiseen DNA-osumien kanssa, niin silti monet sukututkijat lyövät päätään seinään, eivätkä osaa päätellä tarkkaa sukuyhteyttä ja sitä kuinka DNA-osuma liittyy heidän sukupuuhunsa. Tähän saakka antamamme tiedot ovat perustuneet ainoastaan sinun ja DNA-osumasi sukupuihin. Se on tarkoittanut sitä, että käytössä ovat olleet ainoastaan ne tiedot, jotka ovat sinun ja DNA-osumasi puussa ja usein yhteiset esivanhemmat eivät ole olleet kummankaan puussa. Theory of Family Relativity™ on yhdistänyt DNA-osumat ja historialliset tiedot ja yhdistänyt kummankin maailman saumattomasti. ”Graalin malja” on löytynyt!

Tämän uuden ominaisuuden avulla tarjoamme sukupuiden ja historiallisten tietojen kokoelmiimme perustuvia johtolankoja, jotka vähentävät arvailuja ja säästävät tuntien tutkimusaikaa. Voit tutkia teorioita ja niihin liittyviä tietoja sekä vahvistaa niiden oikeellisuuden.

Kokoamalla kaikki mahdolliset MyHeritagessa olevat tiedot ja hyödyntämällä niiden yhteisen voiman, voimme avata mysteereitä, joita ei ole ennen voitu ratkaista.

Kuinka se toimii?

Theory of Family Relativity™ perustuu big data diagrammiin, joka yhdistää miljardeja yksittäisiä tietoja tuhansista MyHeritagessa olevista tietokannoista reaaliajassa. Kutsumme sitä sisäisesti nimellä ”Big Tree”. Jokainen pallukka tässä diagrammissa esittää yhtä ihmistä ja jokainen viiva kuvaa kahden henkilön välistä, sukupuussa, historiallisissa tiedoissa tai osumissa olevaa sukulaisuussuhdetta.

MyHeritagen, alan johtavat mätsäysteknologiat luovat näitä yhteyksiä ihmisten ja tietojen välille. MyHeritagen insinöörit ja algoritmiasiantuntijat ovat kehittäneet ainutlaatuisen lähestymistavan, jonka avulla ”Big Tree” voi laskea hetkessä kaikki polut miljoonien verisukulaisten välillä. Theory of Family Relativity™ perustuu näihin resursseihin rakentaessaan uskottavimmat, sukupuihin ja hostoriallisiin tietoihin pohjautuvat teoriat siitä, kuinka DNA-osumien yhdistämät henkilöt MyHeritagessa ovat sukua toisilleen. ”Big Tree” ei ole muuttumaton, joten sen tiedot eivät koskaan vanhene, sillä käyttäjät lisäävät uusia tietoja ja poistavat tai hylkäävät vääriä tietoja ja osumia. Halutessamme laskemme nopeasti ja luomme uuden näkymän maailmasta, joka koko ajan kasvaa ja tulee tarkemmaksi. ”Big Tree” on ainutlaatuinen siinä mielessä, että se kattaa kaikki MyHeritage-sukupuut sekä Genin ja FamilySearchin suuret yhteisöpuut, jotka kopioidaan MyHeritageen.

Kuinka paljon teorioita saan?

Saamiesi teorioiden määrä riippuu useista tekijöistä kuten oman sukupuusi koosta ja siinä olevien tietojen määrästä (mitä enemmän sitä parempi). Teorioiden määrä kasvaa ajan myötä, kun yhä useammat käyttäjät testaavat DNAnsa MyHeritagessa tai lataavat DNA-tuloksensa MyHeritageen. Niiden määrään vaikuttaa myös se, kun lisäämme historiallisia tietoja kokoelmiimme ja kun sukupuut jatkavat kasvuaan.

On tärkeää huomata, että tämä vallankumouksellinen ominaisuus antaa teorioita, jotka ovat nimensä mukaisesti – teorioita. Ne perustuvat suureen määrään muiden käyttäjien tietoja ja niissä voi olla virheitä niin sukupuissa kuin puiden välisissä osumissa ja tiedoissa, jotka saattavat olla vääriä. Suosittelemme painokkaasti, että tarkastelet teorioita perusteellisesti ja arvioit itse, mikä on oikea tapa jatkaa sukututkimusta kyseisen teorian pohjalta. Paras käytäntö, joka jokaisen hyvän sukututkijan pitäisi tehdä, on tietojen oikeellisuuden tarkistaminen saatujen vihjeiden ja todisteiden perusteella. Kannattaa muistaa, että teoriat ovat avuksi, mutta ne eivät aina ole oikein.

Theory of Family Relativity™:n käyttäminen

Tavallisesti teorioita löytyy joillekin DNA-osumillesi. Katsoaksesi niitä mene DNA-osumat sivulle. Tämän ominaisuuden esittelyaikana näet alla olevan bannerin DNA-osumalistasi yläosassa. Klikkaa ”Tarkastele teorioita”-painiketta ja näet kaikki osumat, joilla on teorioita.

Aina kun DNA-osumalla on teoria, se näkyy myös osuman kortilla kuten alla.

DNA-osuma, jossa on teoria

DNA-osuma, jossa on teoria

Kun arvioidun sukulaisuussuhteen (jaettuun DNAhan perustuvan) skaala on laaja, eikä todellisesta sukulaisuudesta ole selvää viitettä, avustaa teoria rajoittamalla sitä. Voit verrata teorian ja DNAn ehdottamia vaihtoehtoja.

Tarkastele teoriaa

Klikkaamalla kortilla ”Tarkastele teoriaa” näet koko teorian, jossa on täydellinen sukulaisuuspolku. Vaihtoehtoisesti voit aloittaa teorioiden yhteenvedosta ”Tarkastele DNA-osumia”-sivulla

Yhteenveto teoriasta ”Tarkastele DNA-osumaa”-sivulla

Yhteenveto teoriasta ”Tarkastele DNA-osumaa”-sivulla

Useita teorioita

Jos tarjolla on useampi teoria, tarkoittaa se sitä, että olemme tunnistaneet useita eri sukulaisuussuhteita sinun ja DNA-osumasi välillä. Näin voi tapahtua, kun suvun jäsenet aikaisemmista sukupolvista ovat olleet naimisissa keskenään. Näissä tapauksissa voit pudotusvalikossa valita, mitä teorioita haluat tarkastella.

Vaihtaminen useamman teorian välillä

Vaihtaminen useamman teorian välillä

Siirrä teorian yhteenvedossa hiiri sen henkilön päälle, josta haluat katsoa lisätietoja.

Klikkaa ”Tarkastele koko teoriaa” saadaksesi yksityiskohtaisemman näkymän, jossa on teorian tekemiseen käytetyt sukupuut ja historialliset tiedot.

Koko teorian tarkasteleminen

Koko teorian tarkasteleminen

Koko teorian tarkasteleminen on ainutlaatuinen ominaisuus, jossa MyHeritagen uusi teknologia pääsee todella loistamaan. Sen tärkeys on siinä, että sen avulla näet kuinka MyHeritage on rakentanut sukulaisuuspolun ja mitä lähteitä siihen on käytetty.

”Koko teoria”-sivun yläosassa näet sekä DNAn avulla arvioidun että Theory of Family Relativity™:n ehdottaman sukulaisuussuhteen. Jos sukulaisuussuhteelle on löytynyt useampi teoria, voit vaihdella niiden välillä.

Koko teorian tarkasteleminen

Koko teorian tarkasteleminen

Teoriat aina alkavat sinun puustasi ja päättyvät DNA-osumasi puuhun. Koko polkuun saattaa sisältyä myös muita puita (Geni ja FamilySearch) tai historiallisia tietoja.

Vaakatason hyppäys

Aina, kun näet vaakatason ”hyppäyksen”, tarkoittaa se sitä, että teoria käyttää osumaa toisesta lähteestä. Jokaisen Smart Match- ja Record Match-osuman luotettavuus on ilmoitettu prosentteina riippuen osuman laadusta. Mitä korkeammat pisteet, sitä parempi osuma on. Teorioissa ei koskaan käytetä hylättyjä Smart Matches- ja Record Matches-osumia ja vaadimme jokaiselta osumalta hyvin korkean minimiluotettavuuden varmistaaksemme sinulle tulevien teorioiden korkean laadun. Osumien matalin luotettavuus on myös koko teorian luotettavuusaste ja se näytetään sivun yläosassa.

Kunkin teorian sisällä on usein monia polkuja, jotka osoittavat eri tapoja päästä samaan tulokseen ja tarjoavat lisää todisteita tukemaan teoriaa. Kaikki polut huipentuvat silti samaan yhteenvetoteoriaan, mutta eroavat matkan varrella käytettyjen lähteiden osalta. Esimerkiksi yksi polku voi alkaa sukupuustasi ja päättyä heti DNA-osumasi sukupuuhun. Jos tällainen lyhyt polku on olemassa, tarjoamme sitä ensimmäiseksi. Samojen sukulaisten joukossa voi olla muita polkuja, jotka seuraavat muita sukupuita tai historiallisia tietoja. Klikkaamalla mitä tahansa polun numeroa, voit seurata sitä.

Useamman polun välillä vaihtaminen

Useamman polun välillä vaihtaminen

Vihreä kuvake kertoo Smart Match™-osumasta kahden MyHeritage-sukupuun välillä.

Teorian sisältä löytynyt Smart Match-osuma

Teorian sisältä löytynyt Smart Match-osuma

Ruskea kuvake kertoo Record Match-osumasta. Ne ovat osumia historiallisiin tietoihin.

Sivuhuomautus: Ruskea kuvake on hieman hämmentävä, sillä se on myös osumilla Geni ja FamilySearch-sukupuihin. Näitä osumia käsitellään Record Matches-osumina, koska nämä sukupuut eivät ole MyHeritagessa (vaikka ovatkin sukupuita, eivät historiallisia tietoja). Tulevaisuudessa luokittelemme nämä osumat luultavasti uudelleen Smart Matches-osumiksi ja saatamme jopa nimetä Smart Matches-osumat ”Tree Matches”-osumiksi.

Klikkaa osuman kuvaketta (vihreää tai ruskeaa) ja näet kyseiseen henkilöön liittyvien tietojen vertailun kummassakin lähteessä. Tutkimalla näitä tietoja voit päätellä onko osuma oikea.

Teorian sisältä löytyneen osuman tarkastelu

Teorian sisältä löytyneen osuman tarkastelu

Yllä olevassa esimerkissä Smart Match-osuma vaikuttaa oikealta, joten siihen on turvallista luottaa.

Teoriat sisältävät paljon enemmän infoa kuin ensinäkemältä uskoisi. Hiiren vieminen minkä tahansa teoriaan liittyvän asian päälle avaa vihjelaatikon lisätietoineen. Jos, esimerkiksi siirrät hiiren puun omistajan nimen päälle, pääset painikkeisiin, joilla voit ottaa yhteyttä puun omistajaan tai tarkastella puuta. Hiiren siirtäminen historiallisten tietojen kokoelman nimen päälle avaa vihjelaatikon, josta pääset tekemään kokoelmasta hakuja jne.

Esimerkki kahdesta teoriasta samalle henkilölle johtuen velipuolien avioliitoista kahteen ensimmäiseen serkkuun

Esimerkki kahdesta teoriasta samalle henkilölle johtuen velipuolien avioliitoista kahteen ensimmäiseen serkkuun

Suodattimet

Kaikkien haluamiesi teorioiden katsomiseen on helppo tapa. Voit suodattaa DNA-osumistasi ja katsoa ne, joilla on Theory of Family Relativity™-teoria. Tee se klikkaamalla ”Suodattimet”-työkalua ja valitsemalla ”Kaikki puun tiedot” ja klikkaa sitten ”On Theory of Family Relativity™”-vaihtoehto. Tämä on lisänä aiemmille suodatusvaihtoehdoille, jotka kertovat kenellä osumistasi on samoja paikkoja, esivanhempien sukunimiä ja Smart Matches™-osumia kanssasi.

DNA-osumien suodattaminen siten, että näet ne osumat, joilla on teoria

DNA-osumien suodattaminen siten, että näet ne osumat, joilla on teoria

Esimerkki yhdestä teoriasta

Esimerkki yhdestä teoriasta

Mitä tehdä, kun teoria on oikea

Jos sinulla on teoria, joka näyttää hyvältä, onnittelut! Se kertoo, mikä on yhteytesi DNA-osumaan, voit tarkastella koko teoriaa ja lisätä puuhun sellaiset ihmiset ja tiedot, jotka sieltä tällä hetkellä puuttuvat. Tässä julkaisussa emme vielä antaneet mahdollisuutta lisätä haaraa puuhun yhdellä klikkauksella, mutta mahdollisesti tulevaisuudessa, jos siihen on riittävästi kysyntää. Vanhan kunnon sukututkijan tapaan voit nyt lisätä uusia tietoja puuhusi manuaalisesti.

Mitä tehdä, jos teoria on väärä

Tällä hetkellä ei ole mahdollisuutta vahvistaa tai hylätä teoriaa. Lisäämme toiminnon ehkä myöhemmin.

Jos teoria on mielestäsi väärä johtuen väärästä Smart Match-osumasta puussasi, voit helposti hylätä osuman sivustollasi (Löydöt > osumat henkilöittäin). Sen jälkeen väärä teoria katoaa.

Jos teoria on väärä sen vuoksi, että toinen käyttäjä on tehnyt virheen puussaan, voit ottaa yhteyttä puun omistajaan siitä kohtaa, missä huomasit virheen ja kertoa, minkä arvelet olevan pielessä. Heidän korjattuaan sen myös teoria korjaantuu tai häviää kokonaan.

Jos teoria on väärä jonkun toisen puussa olevan väärän osuman vuoksi, voit kertoa puun omistajalle asiasta, jotta hän voi hylätä osuman.

Tai voit yksinkertaisesti olla huomioimatta teorioita, jotka ovat mielestäsi vääriä.

Yksityisyys

Tämän uuden ominaisuuden kohdalla ei ole juuri yksityisyyteen liittyviä huolenaiheita. Teoriaa rakentaessaan MyHeritage yksityistää automaattisesti elossa olevien ihmisten tiedot sukupuusi ulkopuolelta. Useimmissa teorioissa ei ole elossa olevia ihmisiä (sinua ja DNA-osumaasi lukuunottamatta ja ne tiedot ovat toisillenne näkyvissä joka tapauksessa), koska teoriat rakennetaan esivanhempien kautta verisukulaisuuden löytämiseksi. Ne eivät koskaan mene nuorempiin sukupolviin ja hyvin nopeasti ne siirtyvät edellisille vuosikymmenille ja vuosisadoille, joilla eläneet esivanhemmat ovat jo kuolleet.

Käyttäjät, jotka eivät halua saada teorioita tai oman sukupuunsa osallistuvan teorioiden rakentamiseen muille, voivat tehdä sen poistamalla mahdollisuuden asetuksissa seuraavasti: poista Smart Matches-toiminto käytöstä ja sukupuun tietojen sisällyttäminen SuperSearch-hakukoneeseen ja varmista asetuksissa, että sukupuusi ei näy vieraille. Tätä emme kuitenkaan suosittele, sillä se estää muita saamasta Smart Matches-osumia.

Yhteenveto eduista

Geneettisen sukututkimuksen ”graalin malja” auttaa ymmärtämään, kuinka olet sukua DNA-osumillesi. Theory of Family Relativity™ tarjoilee juuri sen sinulle hopealautasella. Et kuitenkaan saa teorioita kaikille osumillesi ja jotkin teorioista voivat olla vääriä.

Alla tämän uuden ominaisuuden päähyödyt:

 • Teet uusia löytöjä. Teoriat selittävät joitakin DNA-osumiasi käyttämällä sukututkimusta (sukupuita ja historiallisia tietoja), auttavat muurien särkemisessä ja voit lisätä kokonaisia uusia sukuhaaroja manuaalisesti sukupuuhusi.
 • Löydät uusia esivanhempia, jotka eivät tällä hetkellä ole puussasi, koska teoriat yltävät omaa puutasi kauemmaksi ja sisältävät ihmisiä toisista puista ja historiallisista tiedoista.
 • Teoriat viittaavat (DNAhan perustuen) luotettaviin Smart Matches-osumiin ja voit lisätä puuhusi sellaisiakin ihmisiä ja tietoja, joiden suhteen olet ollut skeptinen tai joista et ole tiennyt.
 • Säästät aikaa. Tutkimalla teorioita voit säästää satoja tunteja tutkimusaikaa, joka olisi tarvittu samaan lopputulokseen pääsemiseksi.
 • Saat joka kuukausi uusia teorioita sitä mukaa, kun MyHeritagen DNA-, sukupuu- ja historiallisten tietojen tietokannat kasvavat isoin harppauksin joka päivä.

Hinta

Theory of Family Relativity™ on premium-ominaisuus, johon tarvitaan MyHeritage-sivustosopimus (Premium, PremiumPlus tai Complete). Käyttäjät, jotka lataavat DNA-raakadatansa MyHeritageen toisesta palvelusta eivätkä halua ostaa sivustosopimusta voivat maksaa 35€:n kertamaksun per DNA-pakkaus ja vapauttaa kaikki MyHeritagen tarjoamat kehittyneet DNA-ominaisuudet ml. Theory of Family Relativity™:n. Lue lisää sopimuksista täältä. Käyttäjät, joilla ei ole sivustosopimusta näkevät kaikki heille löytämämme teoriat, mutta kun he klikkaavat katsoakseen teoriaa, on osa tiedoista piilossa.

Kiitokset

Theory of Family Relativity™ on lähes kahden vuoden ryhmäponnistus, johon ovat osallistuneet hyvin monet MyHeritagelaiset. Konsepti kokonaisuudessaan kuin myös sille nimen keksiminen on MyHeritagen perustajan ja toimitusjohtajan Gilad Japhetin ansiota. Vision toteuttamisen teki mahdolliseksi nerokkaat teknologiset läpimurrot, joiden takana on teknologiajohtajamme Sagi Bashari.Käyttöliittymäkonseptin keksimisen ja kirkastamisen takana on tuotehallinnon varajohtaja Uri Gonen ja sen jatkokehittelystä vastasi DNA-tuotejohtajamme Ran Snir. MyHeritagen loistava teknillinen tiimimme, joka muodostuu monista taitavista algoritmi- ja käyttöliittymäkehittäjistä vastasi toiminnallisuudesta. Kaunis design on Design-tiimin ja UX-suunnittelun käsialaa ja laadunvarmistuksesta vastasi QA-tiimimme. Monet muutkin ryhmät MyHeritagessa ottivat osaa tähän merkittävään sukututkimukselliseen ja teknologiseen läpimurtoon.

Kilpailua?

Olemme juuri saaneet tietää, että yksi tärkeimmistä kilpailijoistamme on julkaissut ominaisuuden, joka muistutta Theory of Family Relativity™-ominaisuuttamme. Se on hyvä asia, sillä se osoittee, että suuret mielet ajattelevat samalla tavalla! Se on myös siunaus koko geneettisen sukututkimuksen yhteisölle. Näillä kahdella on kuitenkin suuri ero (huomaa Einsteinin reaktio yllä olevassa kuvassa 😊 ). MyHeritagessa voit tarkastella mitä tahansa teoriaa, nähdä koko polun ja varmistaa sen oikeellisuus. Voit nähdä ja ottaa yhteyttä kaikkiin puunomistajiin missä tahansa teorian kohdassa ja tutkia kaikkia osumia nähdäksesi, ovatko ne järkeviä. Tällä tavalla on helpompi huomata väärät teoriat ja lisätä paljon enemmän kuin vain suorissa linjoissa olevat, yhteiseen esivanhempaan johtavat henkilöt. Kilpailevassa ratkaisussa käyttäjä näkee ainoastaan yhteenvedon tarjotuista teorioista ja niitä pyydetään lukemaan kuin raamattua ”ota tai jätä”-periaatteella. Käyttäjän ei niissä ole mahdollista varmistaa tai nähdä koko polkua tai osumia eikä polun rakentamiseen käytetyistä sukupuulähteistä tai sukulaisista tarjota lisätietoa. Näin ollen MyHeritagen ominaisuus siihen verrattuna on selkeästi ylivoimainen.

Yhteenveto

Theory of Family Relativity™ on geneettisen sukututkimuksen mullistaja yhdistäen viimeinkin perinteisen sukututkimuksen ja DNAn maailmat. Se valjastaa käyttöönsä MyHeritagessa olevien kaikkien etujen tehon – 10 miljardia historiallista tietoa ja sukupuissa olevat profiilit, 2,5 miljoonaa testiä käsittävän vahvan DNA-tietokannan, Smart Matches- ja Record Matches-osumat sekä Record Detective Matches-osumat. Sen avulla sukututkimuksellinen alue selittää DNA-osumia ja DNA-alue vahvistaa sukututkimusosumia.

MyHeritage lupaa kehittää jatkuvasti innovatiivisia teknologioita, jotka tekevät perhehistoriasta saavutettavamman ja auttaa murtamaan sukututkimuksellisia muureja. Olemme ylpeitä, että voimme jälleen tänään olla toteuttamassa tätä lupaustamme.

Toivomme, että Theory of Family Relativity™ auttaa käyttäjiämme heidän sukututkimusmatkallaan ja avaa jännittäviä polkuja kuljettavaksi.

Tämä on vain ensimmäinen niistä läpimurto-ominaisuuksista, joita aiomme toteuttaa käyttämällä ”Big Tree”-infrastruktuuria. Pysy kuulolla, sillä tulossa on uusia, jännittäviä ominaisuuksia tulevaisuudessa!

Kommentit

Sähköpostiosoite pidetään yksityisenä, eikä sitä näytetä

 • Matti Vasara

  maaliskuu 20, 2019

  Käytetäänkö muita sukupuita kuin ensimmäistä? Minulla on kolmannessa ja neljännessä sukupuita, jotka ovat olennaisesti 1. laajempia?

  • A

   annikka

   maaliskuu 20, 2019

   Hei Matti,
   Theory of Family Relativity käyttää sitä puuta, johon sinun DNA-tuloksesi on liitetty.

 • jussi leppäkoski

  maaliskuu 20, 2019

  miksi toiminto jolla voi hakea nimellä osumista on poistettu?

  • A

   annikka

   maaliskuu 20, 2019

   Hei Jussi, kyllä sen pitäisi siellä edelleen olla eli DNA-osumalistan yläpuolella (oikealla laidalla) suurennuslasin kohdalta aukeaa hakukenttä, johon voi kirjoittaa nimen.

 • Voitto Savilampi

  syyskuu 3, 2019

  Tarkoittaako tämä nyt sitä että tässä joutuisi maksamaan [tupla abonemangin hinnan tämän abonnemangin kanssa Theory of Family Relativity]
  Ja silloin kokonais hinta olisi noin 9000 skr

  • A

   annikka

   syyskuu 3, 2019

   Voitto,
   Jos sinulla on MyHeritage-sopimus: PremiumPlus tai Complete, niin mitään ylimääräisiä maksuja ei tule ja kaikki ominaisuudet ovat käytettävissäsi. Ne, joilla ei ole sivustosopimusta, saavat osan DNA-ominaisuuksista ilmaiseksi ja kaikki kehittyneemmät ominaisuudet, esim. Theory of Family Relativityn, voi vapauttaa yhdellä kertamaksulla.

 • Marjatt Pirttimäki

  lokakuu 15, 2020

  Saanko selvitettyä teorian haluamastani henkilöstä? Tässä tapauksessa puolisostani, jonka kanssa on yhteistä dnata 0,9%