MyHeritage lanseerasi geneettiset ryhmät

MyHeritage lanseerasi geneettiset ryhmät

Olemme lisänneet pitkään toivotut geneettiset ryhmät MyHeritage DNA:n etnisyysarvioon. Tämän hyvin jännittävän lisäyksen myötä MyHeritagen etnisyysjakauman tarkkuus kasvaa 2114 maantieteellisellä alueella, mikä antaa enemmän syvyyttä ja täsmällisyyttä etnisyysarvioon kuin mikään muu nykyisin saatavilla oleva DNA-testi ja täydentää tämän hetken 42 ylätason etnistä ryhmää. Tämä on valtava virstanpylväs MyHeritagelle ja hieno askel niille miljoonille ihmisille, joita kiehtoo oman sukunsa historia ja jotka ovat kiinnostuneita tietämään lisää omasta alkuperästään.

Uudet alueet

Tässä artikkelissa kerrotaan uusista alueista ja se on täynnä mielenkiintoisia esimerkkejä käyttäjiemme saamista geneettisten ryhmien tuloksista.

Luettelo nykyisin käytettävissä olevien geneettisten ryhmien lukumäärästä tärkeimpien ylätason etnisten ryhmien alla. Esimerkiksi 103 geneettistä ryhmää, jotka ovat pääasiassa italialaisia, ja 54 geneettistä ryhmää, jotka ovat suomalaisia (zoomaa klikkaamalla)

Ilmaiseksi jokaiselle MyHeritage-testin tehneelle

Geneettiset ryhmät on lisätty ilmaiseksi jokaisen MyHeritage DNA -testin tehneen tuloksiin ja ne ovat mukana uusien, valmistuvien testien tuloksissa. Geneettiset ryhmät ovat saatavana myös DNA-tietonsa toisista palveluista ladanneiden tai nyt testinsä lataavien etnisyysarvioihin.

Hyvin monipuoliset etnisyydet ja geneettiset ryhmät kertovat, että tämä MyHeritage DNA -testattu on Louisianan kreoli. Geneettiset ryhmät on merkitty punaisella (zoomaa klikkaamalla).

Ryhmien sukututkimukselliset sivut

Jokaiselle geneettiselle ryhmälle MyHeritage tarjoaa yksityiskohtaisen sukututkimuksellisen sivun. Se sisältää kuvauksen ryhmästä, esiintyvyyskartan tärkeimmistä paikoista, joissa tähän ryhmään kuuluvat asuivat eri ajanjaksoina (viitaten ryhmän muuttoliikkeisiin), esivanhempien yleisimmät etu- ja sukunimet, ryhmään kuuluvien yleisimmät etnisyydet ja muut geneettisesti läheiset ryhmät.

Käyttäjät voivat tarkastella tietoja omien geneettisten ryhmiensä lisäksi myös muiden MyHeritagessa olevien ryhmien tietoja.

Esimerkki ylimääräisistä tiedoista geneettisessä ryhmässä ”irlantilaiset, englantilaiset ja siirtolaiset Saksasta, jotka muuttivat USAan (etupäässä suuriin kaupunkeihin kuten New York, Philadelphia, Boston, ja Chicago) sekä joihinkin muihin paikkoihin.

Esimerkki ylimääräisistä tiedoista geneettisessä ryhmässä ”irlantilaiset, englantilaiset ja siirtolaiset Saksasta, jotka muuttivat USAan (etupäässä suuriin kaupunkeihin kuten New York, Philadelphia, Boston, ja Chicago) sekä joihinkin muihin paikkoihin.

Perustavanlaatuiset geneettiset ryhmät

MyHeritagella on suosituimpana kansainvälisesti tehtynä DNA-testinä, erityisesti Euroopassa, ainutlaatuinen etu voida testata miljoonia käyttäjiä, jotka elävät edelleen alkuperäisissä yhteisöissään (eivät ole muuttaneet muihin maihin eivätkä avioituneet täysin eri populaatioihin). Tämän vertaansa vailla olevan tietojoukon avulla MyHeritage-tutkijat pystyivät luomaan ja luokittelemaan perustavanlaatuiset geneettiset ryhmät, joita voidaan käyttää ennustamaan ryhmän jäsenyyttä ja paljastamaan tarkasti miljoonien muiden käyttäjien todellinen alkuperä. Soveltamalla koneoppimista ja muita algoritmeja DNA-tietoihin ja niihin liittyviin sukupuihin tutkimustiimimme pystyivät tunnistamaan ainutlaatuiset geneettiset ryhmät ja paljastamaan niiden uniikit tarinat.

Esimerkki MyHeritage-käyttäjästä, jonka Mennoniitti-juuret löytyivät uusien geneettisten ryhmien avulla.

Esimerkki MyHeritage-käyttäjästä, jonka Mennoniitti-juuret löytyivät uusien geneettisten ryhmien avulla.

 

Geneettiset ryhmät ovat mielenkiintoisia ja voivat antaa tietoa poluistasi, joita esivanhempasi ovat kulkeneet sukupolvien ajan. Ne voivat osoittaa maakunnan, piirin tai alueen, josta sukusi on lähtöisin tai näyttää muutot paikasta toiseen ja kertoa sinulle usein lisää sukusi tarinasta.

Lisä ylätason etnisyysarvioon

Yksi MyHeritage DNAn etnisyysarviossa olevista 42 etnisestä ryhmästä on skandinaavit. Tähän saakka käyttäjä on voinut saada etnisyysarvion joka näyttää tietyn prosenttiosuuden skandinaavisuutta, ja siinä kaikki. Mutta nyt, geneettisten ryhmien avulla, tulokset muuttuvat paljon rakeisemmiksi ja määrittelevät tämän käyttäjän alkuperän tarkemmin Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan tai Islantiin. Se menee syvemmälle ja nimeää 100 geneettisen ryhmän joukosta Ruotsista, 103 Norjasta, 49 Tanskasta ja 4 Islannista ne maakunnat tai kaupungit, joissa käyttäjän esivanhemmat asuivat.

Esimerkki norjalaisen MyHeritage-käyttäjän DNA-tuloksista. Kaksi geneettistä ryhmää näyttävät hänen esivanhemmilleen hyvin suppean alueen Norjassa.

Esimerkki norjalaisen MyHeritage-käyttäjän DNA-tuloksista. Kaksi geneettistä ryhmää näyttävät hänen esivanhemmilleen hyvin suppean alueen Norjassa.

 

Perustajaväestöjen geneettiset ryhmät

Perustajaväestöjen geneettiset ryhmät ovat ihmisryhmiä, jotka ovat asuneet samalla alueella vuosisatojen ajan, avioituneet ainoastaan kyseisen ryhmän sisällä tai ehkä muuttaneet ryhmänä. Ajan myötä he ovat jättäneet jälkeensä uniikin geneettisen jalanjäljen.

Perustajaväestöjen jälkeläisillä on DNA-segmenttejä, jotka paljastavat, että he ovat perineet ne ryhmän kantaäideiltä ja -isiltä. MyHeritage DNA -testi tunnistaa miljoonia DNA-mikrosegmenttejä ja määrittelee, mihin geneettisiin ryhmiin nämä segmentit kuuluvat. Tutkimustiimimme ovat nyt pystyneet yhdistämään MyHeritage DNA -käyttäjät näihin geneettisiin ryhmiin.

Geneettiset ryhmät eroavat etnisyysarvioista siinä että tietty ryhmä voi koostua yhdestä tai useammasta etnisyydestä. Ryhmän jäsenillä on maantieteellinen alkuperä, mutta siihen voi kuulua etniseltä taustaltaan erilaisia ihmisiä. Esimerkiksi joku geneettinen ryhmä Australiassa voi koostua yksilöistä, joiden esivanhemmat olivat kotoisin Englannista ja Saksasta, mutta muutettuaan samaan kaupunkiin ne sulautuivat ja loivat uuden oman ryhmän.

Geneettisen ryhmän kuulumisella ei ole prosenttiosuutta; olet joko ryhmän jäsen tai et ole. Jos olet geneettisen ryhmän jäsen, se tarkoittaa, että löysimme DNAstasi riittävän määrän segmenttejä, jotka yhdistävät sinut ko. ryhmään.

Geneettisten ryhmien avulla löytyneet ryhmät Egyptistä eräälle MyHeritage-käyttäjälle.

Geneettisten ryhmien avulla löytyneet ryhmät Egyptistä eräälle MyHeritage-käyttäjälle.

Jokaiselle geneettiselle ryhmälle, jonka jäsenenä sinua pidetään, määritellään luotettavuusaste DNA-segmenttiesi perusteella. Alhainen luotettavuus geneettisen ryhmän jäsenyyteen voi silti olla hyvin mielenkiintoista. Se tarkoittaa, että olet kauempaa polveutunut ko. ryhmästä.

Saatat olla usean geneettisen ryhmän jäsen, sillä olet voinut periä DNAta useiden geneettisten ryhmien kantavanhemmilta. Vaikka suurin osa käyttäjistämme näkee tuloksissaan yhden tai useampia geneettisiä ryhmiä, jotkut eivät saa yhtään geneettistä ryhmää joko siksi, että he kuuluvat ryhmiin, joissa on hyvin vähän MyHeritage-käyttäjiä tai ryhmän luotettavuusaste on ollut liian alhainen. Tämä on ensimmäinen geneettisten ryhmien julkaisu, ja aiomme parantaa sitä merkittävästi tulevaisuudessa. Tulemme lisäämään enemmän tietoa ja tarjoamaan parempaa erottelukykyä jotta saamme tulevaisuudessa vielä korkeampilaatuisia ryhmiä.

Kuinka me teimme sen

Geneettisten ryhmien julkaiseminen ei olisi ollut mahdollista ilman Ran Snirin johtamien MyHeritage tiede-, tuotekehitys- ja tuotetiimien valtavia ponnistuksia Ronnie Harpazin, Uri Gonenin, MyHeritagen toimitusjohtajan Gilad Japhetin ja monien muiden uskomattomalla panoksella. Tieteellisinä kehittäjinä ovat olleet Regev Schweiger, Alon Diament Carmel ja Tal Shor sekä muut tutkijat Yoav Navehin ja professori Yaniv Erlichin johdolla.

Kolme vuotta kestäneen prosessin aikana tiimimme kokosi massiivisen joukon MyHeritagessa olevia DNA-tuloksia luomaan algoritmeja, jotka määrittelevät geneettisiä ryhmiä. Näitä algoritmeja käytettiin valtavaan 1,7 miljoonan DNA-tuloksen vertailuryhmään DNA-tulosten klusteroimiseksi miljoonien, kunkin ryhmän kantavanhemmilta perittyjen  mikrosegmenttien avulla ryhmiin.

Etsimme yhteyksiä ryhmän jäsenten välillä löytääksemme ja dokumentoidaksemme kunkin ryhmän ainutlaatuisen tarinan. Teimme sen hyödyntämällä DNA-tuloksiin liittyvien sukupuiden yhdistettyä metadataa ja viiteryhmän jäsenten etnistä alkuperää. Lopputuloksena päädyimme sulauttamaan joitain hyvin samankaltaisia ​​ryhmiä ja jaoimme jotkut ryhmät pienempiin. Tämä prosessi sisälsi useita toistoja ja hienosäätöä. Sen valmistuttua syntyi yli 2100 erillistä geneettistä ryhmää.

Sen jälkeen tutkimme vielä kaksi miljoonaa DNA-pakkausta, jotka eivät kuuluneet alkuperäiseen vertailujoukkoon voidaksemme vahvistaa geneettisten ryhmien tarkkuuden, ja teimme lopullisen kalibroinnin.

Afrikkalais-amerikkalaiset geneettiset ryhmät St. Louisissa, Missourissa

Afrikkalais-amerikkalaiset geneettiset ryhmät St. Louisissa, Missourissa

Kuin ilmetty isänsä

Sen jälkeen teimme vuosisatoja kattavaa maantieteellistä, historiallista ja muuttoliikkeitä koskevaa tutkimusta jokaisesta 2114 ryhmästä. Kuratoimme ryhmät ja annoimme kullekin ryhmälle omintakeisen nimen ja kuvauksen, joka heijastaa kyseisen ryhmän tarinaa. Tätä huolellista tehtävää johti tuotehallintojohtaja Uri Gonen, joka on yksi varhaisimmista työntekijöistä MyHeritagessa. Urilla oli ratkaiseva rooli geneettisten ryhmien syntymisessä ja hän omistaa projektissa tekemänsä työn poismenneelle isälleen Amiram Gonenille, joka oli maantieteen professori. Prof. Gonen on kirjoittanut uraauurtavan kirjan, Encyclopedia of the People of the World, joka julkaistiin 27 vuotta sitten. Kirja muistuttaa hyvin paljon työtä, jonka Uri on nyt saattanut päätökseen tunnistamalla maailman geneettisiä ryhmiä.

Edesmennyt professori Amiram Gonen ja hänen kirjoittamansa kirja

Edesmennyt professori Amiram Gonen ja hänen kirjoittamansa kirja

MyHeritagen geneettiset ryhmät ovat vertaansa vailla

 • MyHeritagessa on nyt enemmän geneettisiä ryhmiä kuin yhdelläkään muulla DNA-testausyrityksellä. Ne antavat suurimman mahdollisen syvyyden ja erottelutarkkuuden etnisten ryhmien tuloksiin.
 • Geneettisten ryhmiemme tarkkuus on erittäin korkea. Kun etnisyysarvio on sidottu paljon pienempään referenssijoukkoon, perustuvat MyHeritage-geeniryhmät 1,7 miljoonan DNA-pakkauksen vertailupaneeliin, mikä tekee resoluutiosta hämmästyttävän.
 • MyHeritage on DNA-testauksen kansainvälisenä markkinajohtajana myynyt enemmän DNA-pakkauksia Yhdysvaltojen ulkopuolella ja erityisesti Euroopassa kuin mikään muu palvelu. Tämä on antanut meille mahdollisuuden testata Euroopassa paljon iäkkäitä ihmisiä, jotka asuvat edelleen samassa kaupungissa kuin esivanhempansa. Testaamalla populaatioita, jotka eivät ole muuttaneet useiden sukupolvien aikana, meidän oli mahdollista tunnistaa perustajaväestöjen ainutlaatuiset DNA-segmentit ja määritellä geneettiset ryhmät suuremmalla tarkkuudella.
 • MyHeritage-sovellusta käyttävät miljoonat ihmiset, jotka eivät ole ainoastaan tehneet MyHeritage DNA-testiä, mutta ovat myös rakentaneet sukupuunsa alustallemme. DNA-testien ja sukupuiden yhdistelmä helpotti tutkimusta, joka oli välttämätön geneettisten ryhmien tunnistamiseksi ja merkitsemiseksi.
 • Geneettiset ryhmät voidaan tunnistaa tietyn väestön alkuperäisen alueen perusteella, esimerkiksi ”Venetsia, Italia”, tai muuttoliikkeen perusteella, kuten ”Saksan uudisasukkaat Georgiassa, USA”. Tämä voi antaa käyttäjille paremman kuvan alkuperästä, joka ulottuu sukupolvien taakse. He voivat jäljittää sukunsa historiaa vuosisatoja sitten olleisiin perustajaväestöihin; ei ainoastaan uusimpiin muuttoliikkeisiin.
Ranskalainen MyHeritage-käyttäjä huomaa olevansa jäsen afrikkalaisen Komorien geneettisessä ryhmässä, jossa useimpien etnisyyson kenialaisuus

Ranskalainen MyHeritage-käyttäjä huomaa olevansa jäsen afrikkalaisen Komorien geneettisessä ryhmässä, jossa useimpien etnisyyson kenialaisuus

 

Ainutlaatuiset geneettiset ryhmät MyHeritagessa

Geneettisten ryhmien erinomainen tarkkuus ja tätä ominaisuutta hyödyntävä innovatiivinen teknologia tarkoittavat, että MyHeritage pystyy nyt tunnistamaan monia populaatioita, joita ei ole koskaan havaittu missään kuluttajan DNA-testissä.

Tässä on muutama esimerkki mielenkiintoisista ja ainutlaatuisista geneettisistä ryhmistä, joita nyt tarjoamme:

 • Norja (Kvam ja Bergen) – norjalaiset Norjassa (Kvam ja Bergen, Vestland) ja jotkut heidän jälkeläisistään Yhdysvalloissa (Minnesota)
 • Volgansaksalaiset Yhdysvalloissa (Ellis, Kansas) – Volgansaksalaiset uudisasukkaat Lounais-Saksasta Venäjällä (Samara) ja heidän jälkeläisensä Yhdysvalloissa (Ellis County, Kansas)
 • Acadian uudisasukkaat Yhdysvalloissa (Aroostook, Maine) ja Kanadassa (Madawaska, New Brunswick ja Quebec) – Acadian uudisasukkaat Yhdysvalloissa (Aroostook County, Maine) ja Kanadassa (Madawaska County, New Brunswick ja jotkut Quebecissä)
 • Italia (Potenza) – italialaiset italialassa (Potenza, Basilicata) ja jotkut heidän jälkeläisistään Yhdysvalloissa
 • Alankomaat (Friesland) – Hollantilaiset Alankomaissa (Friesland)
 • Irlanti (Galway ja Mayo) – irlantilaiset Irlannissa (Galwayn kreivikunta ja Mayon kreivikunta) ja heidän jälkeläisensä Yhdysvalloissa (Länsi-Pennsylvania)
 • Brasilia (São Paulo) – portugalilaiset ja italialaiset uudisasukkaat Portugalista ja Koillis-Italiasta Brasiliassa (São Paulo)
 • Filippiinit (Ilocos ja Keski-Luzon) – Filippiiniläiset Filippiineillä (Ilocos ja Keski-Luzon) ja jotkut heidän jälkeläisistään Yhdysvalloissa (Havaiji ja Kalifornia)
 • Māori Uudessa-Seelannissa ja Englannissa – Māori Uudessa-Seelannissa ja osa Englannissa
 • Louisiana ja Kaakkois-Texas – afrikkalaiset Yhdysvalloissa (Louisiana ja jotkut Texasin kaakkoisosassa)
 • Itä-Marokko ja Länsi-Algeria – marokkolaiset ja algerialaiset Itä-Marokossa ja jotkut Länsi-Algeriassa
 • Sri Lanka – Sri Lankalaiset Sri Lankassa
Vain MyHeritagessa: Syyrian muinaisen Aleppon juutalaisyhteisön kiehtova geneettinen ryhmä. Tämän ryhmän saaneen käyttäjän molemmat vanhemmat olivat todellakin syntyneet Aleppossa, vaikka hän itse syntyi Jerusalemissa

Vain MyHeritagessa: Syyrian muinaisen Aleppon juutalaisyhteisön kiehtova geneettinen ryhmä. Tämän ryhmän saaneen käyttäjän molemmat vanhemmat olivat todellakin syntyneet Aleppossa, vaikka hän itse syntyi Jerusalemissa

Geneettisten ryhmien tarkasteleminen MyHeritagessa

Tarkastele geneettisiä ryhmiäsi menemällä “Etnisyysarvio”-sivulle DNA-välilehdellä.  Lähetämme myös sähköpostitse ilmoituksen jokaiselle käyttäjälle, jolla on DNA-pakkaus MyHeritagessa ja kutsumme heidät tarkastelemaan geneettisiä ryhmiä.

Geneettiset ryhmät ovat osa DNA-tulosten etnisyysarviota ja täydentävät 42 ylätason, prosenttiosuuksilla olevaa etnistä ryhmää. Ylätason etniset ryhmät eivät ole muuttuneet tässä päivityksessä, mutta etnisyysarvio-sivulla on uusi ja parannettu käyttöliittymä. Jos sinulla on geneettisiä ryhmiä, ne näkyvät etnisyyksiesi sisällä vasemmalla olevassa paneelissa.

Esimerkki geneettisistä ryhmistä MyHeritage-käyttäjältä Chilestä, jonka esivanhemmat olivat kotoisin Espanjasta

Esimerkki geneettisistä ryhmistä MyHeritage-käyttäjältä Chilestä, jonka esivanhemmat olivat kotoisin Espanjasta

Jos geneettisellä ryhmällä näyttää olevan merkittävä etnisyys jäsenilleen ja käyttäjällä on myös tämä etnisyys, geneettinen ryhmä sijoittuu tuloksissa kyseisen etnisen ryhmän alapuolelle. Muuten se luetellaan erikseen alhaalla otsikon ”Muut geneettiset ryhmät” alla.

Jos hallinnoit useita DNA-pakkauksia, voit helposti vaihtaa yhdestä toiseen käyttämällä sivun yläosassa nimesi vierestä avautuvaa pudotusvalikkoa.

Geneettiset ryhmät näytetään kartalla monikulmioina, joiden ympärillä on ohut viiva (toisin kuin etniset ryhmät, jotka näytetään ilman rajoja). Alla olevassa esimerkissä käyttäjä sai etnisyystuloksena 97,7% ”japanilaisuutta ja korealaisuutta”, mutta yksi sen alla olevista geneettisistä ryhmistä antaa paljon suuremman tarkkuuden.

Amerikkalainen käyttäjä saa tietää, että hänen esivanhempansa ovat Okinawan saarelta Japanista.

Amerikkalainen käyttäjä saa tietää, että hänen esivanhempansa ovat Okinawan saarelta Japanista.

 Voit kuulua useaan geneettiseen ryhmään. Jos viet kursorin vasemman paneelin geneettisten ryhmien nimien tai kyseisen ryhmän monikulmion päälle kartalla, näet myös kyseisen ryhmän kuvauksen ja luotettavuusasteen.

Geneettisen ryhmän kuvaus

Geneettisen ryhmän kuvaus

Luotettavuus-liukusäädin

Uusi käyttöliittymä sisältää etnisyys-luettelon yläpuolella hyödyllisen luotettavuus-liukusäätimen, jonka avulla voit valita DNA-pakkauksillesi näytettävän geneettisten ryhmien luotettavuusasteen.

Kun valitset tason, näytämme ne geneettiset ryhmät, jotka ovat yhtä suuria tai tai suurempia kuin tekemäsi valinta. Luotettavuusasteita on kolme: alhainen, keskitaso ja korkea. Oletustaso on korkein, mikä näyttää vähintään kolme geneettistä ryhmää.

Jos valitset alhaisen luotettavuusasteen, näet kaikki geneettiset ryhmät, joiden jäsen olet, ilman suodatuksia. Jos valitset keskitason, näet ne geneettiset ryhmät, joiden jäsen olet keskitason tai korkealla todennäköisyydellä. Jos valitset korkean tason, näet vain ne geneettiset ryhmät, joiden jäsen olet korkealla todennäköisyydellä. Yllä olevassa esimerkissä oletustaso näyttää 4/6 geneettistä ryhmää. Luotettavuusasteen vaihtaminen alhaiseksi näyttää kaikki 6 ryhmää, joihin tämä käyttäjä kuuluu, ja luotettavuusliukusäätimen siirtäminen korkealle näyttää vain yhden 6 ryhmästä.

Luotettavuustaso riippuu segmenttien laadusta ja määrästä, jotka jaat kutakin ryhmää edustavan geneettisen datan kanssa. Meillä on käytössämme algoritmeja, jotka osoittavat jokaisen ryhmän luotettavuustason ja määrittää todennäköisyyden, että olet osa tätä ryhmää. Koska tämä analyysi perustuu segmentteihin, harkitsemme tulevaisuudessa sinut geneettiseen ryhmään yhdistävien segmenttien näyttämistä MyHeritagen kromosomiselaimessa.

Joissakin tapauksissa, joissa kaikilla geneettisillä ryhmillä on sama luotettavuustaso, emme näytä liukusäädintä. Jos sinulla on esimerkiksi neljä geneettistä ryhmää ja kaikkien luotettavuus on keskitasoa, emme näytä liukusäädintä tulostesi yläpuolella, koska se on turha.

Geneettisten ja etnisten ryhmien hierarkia

Geneettiset ryhmät käyttävät yksilöllistä hierarkiaa. Tämä tarkoittaa, että jokainen geneettinen ryhmä, jonka jäsen olet, on sisällytetty sellaisen etnisyyden alle, joka parhaiten vastaa kyseistä geneettistä ryhmää ja omia DNA-tuloksiasi.

Esimerkiksi Maltan geneettinen ryhmä on sekoitus italialaista ja pohjoisafrikkalaista perimää. Jos olet maltalaisen ryhmän jäsen ja sinulla on suuri prosenttiosuus italialaista etnisyyttä, on maltalaisryhmäsi italialaisen etnisyyden alla. Jos sinulla kuitenkin on pohjoisafrikkalaista etnisyyttä, mutta ei italialaista, niin siinä tapauksessa sama geneettinen ryhmä on sisällytetty pohjoisafrikkalaisen etnisyyden alle.

Alla olevan esimerkin viisi erittäin luotettavaa geneettistä ryhmää olivat etnisyyksien Irlanti, Skotlanti ja Wales alla, joka on tämän käyttäjän ensisijainen etnisyys:

 

Jos sinulla ei ole hallitsevaa etnisyyttä, joka olisi yhteinen geneettisen ryhmän kanssa, se sijoitetaan uuteen luokkaan nimeltä ”Muut geneettiset ryhmät” (tai ”Geneettiset ryhmät”, jos kaikki ryhmäsi on lueteltu siellä) etnisyysarvion tulosten alaosassa.

Sijoitamme geneettiset ryhmät tietyn etnisyyden alle vain, jos olemme varmoja siitä, että ne kuuluvat sinne. Esimerkiksi, jos kuulut Maltan ryhmään ja sinulla on hyvin samanlainen etnisyysprosentti sekä italialaisuutta että pohjoisafrikkalaisuutta etnisen alkuperän osalta (jotka ovat molemmat yhteisiä tälle geneettiselle ryhmälle), emme voi määrittää, kumpi on sopivampi geneettiselle ryhmälle ja sen sijaan Maltan geneettinen ryhmäsi näkyy kohdassa ”Muut geneettiset ryhmät”.

Geneettiset ryhmät ovat sidoksissa väestöön, ei yhteen etnisyyteen, ja tässä populaatiossa voi olla useita etnisiä ryhmiä. Huomaa, että geneettisen ryhmän sijoittelu ei välttämättä selitä, miksi olet kyseisen ryhmän jäsen, ja kun MyHeritagen etnisiä ryhmiä jalostetaan (katso lisätietoja alla), geneettisen ryhmän sijoittelu tuloksissasi saattaa muuttua.

Geneettisten ryhmien lisätiedot

Sen lisäksi, että listaamme geneettiset ryhmät, joihin kuulut, MyHeritage tarjoaa sivun, jossa on lisää sukututkimustietoja kustakin ryhmästä, mm. tärkeimmät paikat, joissa ryhmän jäsenet ovat asuneet eri aikoina viimeisten vuosisatojen kuluessa, yleiset esivanhempien suku- ja etunimet, ryhmän jäsenille yhteiset etnisyydet ja paljon muuta.

Klikkaa mitä tahansa geneettisen ryhmän nimeä vasemmalla olevassa paneelissa tai kartalle merkittyä aluetta ja näet lisätietoja ryhmästä erillisellä sivulla. Oletusajanjaksona on 1900–1950, ja voit valita muita haluamiasi ajanjaksoja.

Ryhmittelyn saatavuus

Geneettiset ryhmät ovat saatavana ilmaiseksi kaikille, jotka ovat jo tehneet MyHeritage DNA-testin. Ryhmät ovat jo DNA-käyttäjiemme etnisyysarvio -sivulla.

Jos olet tehnyt DNA-testin jossakin toisessa palvelussa ja ladannut DNA-tuloksesi MyHeritageen ennen 16. joulukuuta 2018, sinulla on ilmainen pääsy edistyneisiin DNA-ominaisuuksiin ikuisesti, ja voit tarkastella geneettisiä ryhmiäsi ilmaiseksi.

Jos olet ladannut DNA-tietosi MyHeritageen toisesta testauspalvelusta kyseisen päivämäärän jälkeen, etkä tällä hetkellä pääse etnisyysarvioon, voit maksaa kertaluonteisen 35 €:n vapautusmaksun/pakkaus ja saat täyden pääsyn edistyneisiin DNA-ominaisuuksiin (AutoClusters, Theory of Family Relativity™, kromosomiselain, jaetut esivanhempienpaikat ja paljon muuta), mm. geneettiset ryhmät. Vaihtoehtoisesti voit ostaa MyHeritage Complete -sopimuksen, joka antaa sinulle pääsyn edistyneisiin DNA-ominaisuuksiin (ml. geneettiset ryhmät) kaikille hallitsemillesi DNA-pakkauksille, sekä monia muita etuja, kuten rajoittamattoman sukupuun koon, pääsyn MyHeritagen 12,7 miljardin historialliseen tietoon, automaattiset Record Matches- ja Smart Matches™ -osumat sekä paljon muuta. Lue lisää sopimuksistamme täällä.

Ellet vielä ole tehnyt MyHeritagen DNA-testiä, tilaa nyt pakkauksesi
Jos olet tehnyt testin toisessa palvelussa, etkä ole vielä ladannut tuloksia MyHeritageen, voit ladata ne nyt. Sen jälkeen voit vapauttaa geneettiset ryhmät ja laskemme ne sinulle vuorokauden sisällä.

Tulossa

Yksityiskohtaisemmat geneettiset ryhmät

Jatkamme MyHeritagen geneettisten ryhmien parantamista ja lisäämme ajan myötä uusia tietoja kustakin ryhmästä käyttämällä MyHeritage olevia runsaita tietoja. Vielä tärkeämpää on, että aiomme tulevaisuudessa laskea geneettiset ryhmät uudelleen laajempaa vertailumateriaalia, ehkä kaikkia tietokannassamme olevaa 4,5 miljoonaa DNA-pakkausta. Se tarkoittaa, että tarkkuus ja tuettujen geneettisten ryhmien määrä kasvaa ja paranee.

Mutta ensin haluaisimme saada yhteisöltämme palautetta ja tehdä parannuksia tähän ensimmäiseen julkaisuun. Jos sinulla on ehdotuksia yhden tai useamman geneettisen ryhmän parantamiseksi, esimerkiksi jos uskot, että sitä ei ole nimetty tai kuvattu tarkasti, haluaisimme kuulla siitä. Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteella geneticgroups@myheritage.com ja lähettää meille palautetta.

Paremmat etnisyysarviot

Geneettisten ryhmien päivitys ei muuta MyHeritagen ylätason etnisyysarvioita – prosenttiosuuksilla varustettua 42 etnistä ryhmää, jotka julkaisimme 4 vuotta sitten. Etnisyyslaskenta tehdään erillään geneettisistä ryhmistä käyttäen vanhempaa teknologiaa. Nyt työskentelemme etnisyysarvioiden korvaamiseksi ja vuonna 2021 aiomme tuoda paremmat, täysin uuteen teknologiaan perustuvat etnisyysarviot. Kun teemme sen, myös geneettiset ryhmät paranevat, kun niiden kuvaukset tarkentuvat. Etnisten ryhmien määrä ja prosenttiosuudet tulevat olemaan paljon tarkempia. Pysy kuulolla!

Yhteenveto

Geneettiset ryhmät ovat kiehtovia ja voivat parantaa sukututkimusta antamalla meille uutta näkökulmaa esivanhempiimme heidän kulkemien polkujen ja eletyn elämän suhteen.

Geneettiset ryhmät -ominaisuuden toteuttaminen kesti kolme vuotta. 1,7 miljoonan DNA-pakkauksen viiteryhmällä ja 2 miljoonan DNA-pakkauksen validointisarjalla yhdessä monimutkaisten algoritmien kanssa pystyimme tunnistamaan ja dokumentoimaan 2114 erillistä ryhmää. Tämä ominaisuus tekee MyHeritagen etnisyysraporteista hyödyllisempiä, mikä auttaa sinua hahmottamaan entistä paremmin esivanhempiesi maantieteellisiä asuinpaikkoja ja muuttomalleja.

Työmme ei ole läheskään valmis, ja seuraava tavoitteemme etnisyyden alueella on korvata ylätason prosenttipohjaiset etnisyysarviot paremmalla teknologialla.

Tämä työ ei olisi ollut mahdollista ilman sinua – käyttäjäämme. Toivomme voivamme palvella sinua tulevaisuudessa vieläkin paremmin.

Kommentit

Sähköpostiosoite pidetään yksityisenä, eikä sitä näytetä

 • Arja

  11 tammikuun, 2021

  Omassa etnisyydessäni on 0,7% papualaisuutta. Ihmetyttää, miten ko. alkuperäiskansan geenejä olisi tullut Suomen perukoille?

 • Pekka Ursinus

  17 tammikuun, 2021

  Good