DNAn perusteet osa 8: Geno- ja fenotyypit

DNAn perusteet osa 8: Geno- ja fenotyypit

Viime aikoina olemme saaneet paljon kysymyksiä sukulaisuussuhteista DNA-testitulosten välillä ja ominaisuuksista, kuten veriryhmistä ja silmien väristä. Vastaus on geno- ja fenotyypit ja niiden välinen suhde. Genotyypit ovat eksaktia DNAta – A:t, T:t, G:t ja C:t – jotka olet perinyt vanhemmiltasi. Fenotyypit ovat tulosta ominaisuuksista, jotka voimme nähdä. Ne ovat suoraviivaisempia selittää, joten aloitetaan niistä.

Fenotyyppi

Yleisesti ottaen fenotyyppi on peritty ominaisuus, jonka voimme havaita. Silmien ja hiusten väri sekä veriryhmä ovat kaikki fenotyyppejä. Sinulla saattaa olla ruskeasilmäinen fenotyyppi, ja silmäsi ovat siis ruskeat; ruskeahiuksinen fenotyyppi ja hiuksesi ovat ruskeat tai veriryhmän A fenotyyppityyppi ja veriryhmäsi on A.

Genotyyppi

Genotyypit ovat se DNA, joka koodaa fenotyypin. Oletko koskaan ajatellut, miten henkilöllä, jonka toinen vanhempi on sinisilmäinen ja toinen ruskeasilmäinen, voi olla ruskeat silmät? DNA periytyy molemmilta vanhemmilta, joten kuinka henkilön silmien väri tulee vain toiselta?

Vanhemmat eivät siirrä silmien väriä – he siirtävät alleelin. Äitisi ja isäsi alleelit yhdessä ovat genotyyppisi. Genotyyppisi koodaa fenotyyppisi – ominaisuuden, jonka voimme itse asiassa nähdä. Esimerkiksi, jos sinisilmäinen vanhempi siirtää sinisen alleelin, ja ruskeasilmäinen vanhempi siirtää ruskean alleelin, on lapsen genotyyppi on sini-ruskea ja hänen fenotyyppinsä on ruskea. Kuinka tiedämme, että lapsen silmät tulevat olemaan ruskeat?

Alleelit

Jotkut alleelit ovat väistyviä, ja toiset ovat vallitsevia. Tässä tapauksessa sininen on väistyvä alleeli, kun taas ruskea on vallitseva. Kun saat kummaltakin vanhemmalta eri alleelin, olet eriperintäinen kyseiselle ominaisuudelle. Kun saat saman alleelin molemmilta vanhemmilta, olet samaperintäinen sille ominaisuudelle. (Katso terminologian tarkistus, ks.DNAn perusteet osa 4: Sanasto käytetyistä termeistä) Koska sininen on väistyvä ja ruskea vallitseva, mikä tahansa sini-ruskea eriperintäinen tuottaa lähes varmasti ruskeasilmäisen fenotyypin ja henkilön silmät tulevat olemaan ruskeat.

Voit kartoittaa mahdolliset geno- ja fenotyypit, jotka voit periä vanhemmiltasi, käyttämällä niin kutsuttua Punnettin neliötä. Isoja kirjaimia käytetään perinteisesti viittaamaan vallitsevaan alleeliin ja pieniä kirjaimia väistyviin alleeleihin. Alla on Punnettin neliö, jossa kartoitetaan mahdolliset genotyypit henkilölle, jolla on samaperintäinen sinisilmäinen vanhempi (Parent 1) ja eriperintäinen ruskeasilmäinen vanhempi (Parent 2).

Punnettin neliö näyttää kaikki mahdolliset geno- ja fenotyypit henkilölle, jonka vanhemmat ovat samaperintäinen sinisilmäinen ja eriperintäinen ruskeasilmäinen.

Punnettin neliö näyttää kaikki mahdolliset geno- ja fenotyypit henkilölle, jonka vanhemmat ovat samaperintäinen sinisilmäinen ja eriperintäinen ruskeasilmäinen.

Samaperintäinen sinisilmäinen vanhempi voi siirtää vain sinisen alleelin. Eriperintäinen ruskea-silmäinen vanhempi voi siirtää sinisen tai ruskean alleelin. Lapsilla, jotka perivät sinisen ja ruskean alleelin eli sini-ruskean genotyypin, on ruskeasilmäisen fenotyyppi ja ruskeat silmät. Samoin lapsilla, jotka perivät kaksi sinistä alleelia, toisin sanoen sini-sini genotyypin, on sinisilmäisen fenotyyppi ja siniset silmät.

Yhteisvallitsevuus

Veriryhmät ovat hieman hankalampia, koska A ja B ovat yhteisvallitsevia. O on väistyvä. Samalla tavalla kuin sinisilmäinen vanhempi voi siirtää vain sinisen alleelin, vanhempi, jonka veriryhmä on O voi siirtää vain O-alleelin. Eriperintäinen A voi siirtää A:n tai O:n; samaperintäinen A (AA) voi siirtää vain A:n.

Tässä on luettelo veriryhmien mahdollisista periytymisistä:

Taulukko veriryhmien periytymiskaavoista. Huomaa, että alleelien järjestyksellä ei genotyypeissä ole merkitystä eli AB on tarkalleen sama kuin BA

Taulukko veriryhmien periytymiskaavoista. Huomaa, että alleelien järjestyksellä ei genotyypeissä ole merkitystä eli AB on tarkalleen sama kuin BA

Etnisyys

Silmienväriesimerkissä et tarvitse DNA-testiä kertomaan silmiesi väriä! Näet peilistä onko sinulla ruskeat silmät. Se, mitä et näe peilistä, on genotyyppisi. Samalla tavalla sinulla saattaa olla ominaisuuksia, jotka liittyvät tiettyihin etnisiin ryhmiin ja ainoa tapa saada selville kaikki vanhemmiltasi perimät DNAn etniset ominaisuudet, on tehdä DNA-testi.

Aivan kuten ylläolevasta Punnettin neliöstä näet, että kahdella henkilöllä, joilla on samat vanhemmat, voi olla eriväriset silmät, voi kahdella henkilöllä, joilla on yhteiset vanhemmat olla erilainen etnisyys.

Tilaa MyHeritage DNA-pakkaus ja ota selvää etnisyydestäsi, jonka esivanhempasi ovat siirtäneet sinulle – voit yllättyä siitä, mitä saat selville!

Lue lisää DNA:sta