Genetiikka tutkii perintötekijöiden periytymistä

Genetiikka tutkii perintötekijöiden periytymistä

Perinnöllisyystiede eli genetiikka on perinnöllisyyttä tutkiva biologian haara. Se tutkii geenien eli perintötekijöiden rakennetta, toimintaa, muuntelua ja periytymistä.

Geneettinen sukututkimus eli geneettinen genealogia taas tarkoittaa oman tai jonkun muun henkilön sukulaisten keskinäisten (biologisten) sukulaisuussuhteiden ja suvun vaiheiden tutkimista hyödyntämällä DNA-testejä yhdessä perinteisen sukututkimuksen ja historiallisten lähteiden kanssa. Geneettinen sukututkimus on varmasti lisännyt monen mielenkiintoa periytymiseen yleisemminkin.

Aloita oma sukututkimuksesi MyHeritagessa – se on helppoa ja hauskaa!

Vaikkapa korvalehden muoto voi olla joko nipukaton tai nipukallinen.

Nipukaton vai nipukallinen – Se riippuu siitä, millaiset alleelit eli vaihtoehtoiset geenin muodot olet saanut isältäsi ja äidiltäsi. Nipukallisen korvalehden aiheuttaa dominoiva alleeli. Jos jompikumpi vanhemmistasi omaa sellaisen, saat sinäkin nipukan korvaasi. Luonnollisesti nipukka tulee myös siinä tapauksessa, että molemmilla vanhemmillasi on dominoiva alleeli. Nipukattoman korvalehden aiheuttama alleeli on resessiivinen. Jos siis molemmilla vanhemmilla on tuollainen alleeli, ei korvaasi tule nipukkaa.

Robert Kajanus. Kuvaaja Carl Klein/Atelier Universal 1912. Suomen valokuvataiteen museo

Robert Kajanus. Kuvaaja Carl Klein/Atelier Universal 1912. Suomen valokuvataiteen museo

Mitä korvavaikku kertoo perimästäsi?

Tämä täysin sama alleelien vaikutus on nähtävissä myös muualla korvissasi! Mikäli korvavaikkusi on kuivanlaista ja kiinteä, on molemmilla vanhemmillasi resessiivinen alleeli tämän suhteen. Toisaalta juoksevan korvavaikun eli ts. märän eritteen aiheuttaa dominoiva alleeli. Täten riittää taas se, että jommallakummalla vanhemmistasi on sellainen geenin muoto.

Edelleen samalla kaavalla ilmenevät oikeakätisyys, pisamaisuus tai vaikkapa se, saatko kielesi torvelle.

Kaikki asiat eivät periydy sukupolvilta toisille

Kaikki asiat eivät kuitenkaan periydy edellisiltä sukupolvilta, eivät ainakaan edellä kuvatun kaltaisesti; esimerkiksi siamilaisten kaksosten saamisella ei ole tekemistä perintötekijöiden kanssa. Samanmunaisilla kaksosilla samasta munasolusta jakautuu kaksi alkiota. Joskus tämä jakautuminen ei ole täydellistä ja se mahdollista siamilaisuuden. On arvioitu, että mahdollisuus on yhden suhde kahteensataantuhanteen!

Eriskummainen tapaus Meskalan kylässä

Yksi vallan merkillinen tapaus ja osoitus elämän sattumanvaraisuudesta löytyy sanomalehdistämme kesäkuulta 1860. Tuolloin Kiikan pitäjän Meskalan kylässä asuneen Antti Tallgrenin perheessä oli tapahtunut kummia.

Sanomia Turusta 15.6.1860 2. sivu

Sanomia Turusta 15.6.1860 2. sivu

”Täällä tapahtui eilen aamulla eriskummainen tapaus ja luojan ihme-työ kuin ittellisen Antti Tallgrenin waimo Meskalan kylästä synnytti lapsen, jolla oli yksi pää, kahdet kaswot ja neljä korwaa, yksi ruumis napaan asti, neljä kättä ja neljä jalkaa, täydet kynnet sormissa ja warpaissa.

Lapsi oli 14,5 tuumaa pitkä ja täysiaikaisen luontoinen, waikka äiti päätti sen kahta kuukautta ennen aikaansa syntyneen. Äiti oli kaksi wiikkoa sairastanut ennen, mutta synnyttämisen hetki oli tawallista helpompi, ehkä yksi jalka ensin näkywiin tuli. Lapsen synnyttyä luuliwat naapurin waimot olewan hengen sen sydämessä, jonka tähden toimittawat hätäkasteen.

Oikeemmin sanoin siinä oli kaksi olentoa eli kaksi tyttö-lasta, etupuolet navasta alkain ylöspäin yhteen juottuneet (eli kaswaneet), selät ja takapuoli päitä (joissa oli tawalliset hiukset) oli ulospäin, mutta kaswot oli kahden-puolen siwulla, joista toiset oli hiukan waillinaisemmat, ettei näkynyt silmän teriä.”

Siamilaisilla kaksosilla on yhteisiä ruumiin osia

Lehdissä ei puhuttu siamilaisista kaksosista, vaikka termi oli luultavasti tuttu Suomessa saakka nykyisessä Thaimaassa syntyneiden Chang ja Eng Bunkerin tultua kuuluisiksi. He olivat syntyneet 1811 rintalastat toisiinsa kiinnittyneitä. Maailman maineeseen he nousivat esiinnyttyään P.T. Barnumin sirkuksessa.

siiamilaiset kaksoset Daisy ja Violet 1900-luvun alkupuolelta Englanniss

Yllä siiamilaiset kaksoset Daisy ja Violet 1900-luvun alkupuolelta Englannissa. Kuvalähde: http://www.phreeque.com/hilton_sisters.html, public domain. Kuva on väritetty MyHeritagen In Colorilla

Siamilaisilla kaksosilla tarkoitetaan kaksosia, joilla on yhteisiä ruumiinosia. Osalla jopa sisäelimet voivat olla yhteiset. Kiikan tapauksessa luonto oli armollinen, sillä kaksoset syntyivät kuolleina. Seuraavan kerran lehdissämme mainitaan vastaavasta tapauksesta helmikuussa 1882. Tuolloin eräs teiskolainen emäntä sai kaksospojat, jotka olivat kasvaneet vatsan kohdalta yhteen. Lapset syntyivät kuolleina.

Nykyaikana suurin osa siamilaisista kaksosista syntyy kehitysmaissa köyhiin oloihin, sillä rikkaissa länsimaissa sikiön poikkeavuudet voidaan havaita varhaisessa vaiheessa ultraäänitutkimuksilla ja suorittaa abortti.

Tutustu myös muihin sukututkimusartikkeleihin MyHeritagen blogissa.

Artikkelikuva: Pixabay