Viisi yleistä virhettä, joita perhehistorioitsijat tekevät päivämäärien suhteen

Viisi yleistä virhettä, joita perhehistorioitsijat tekevät päivämäärien suhteen

Laurence Harris

Tämän vieraspostin on kirjoittanut Laurence Harris, MyHeritagen Iso-Britannian Sukututkimuspäällikkö

On tärkeää tallentaa esivanhempien tärkeiden tapahtumien yhteydessä myös niiden ajankohdat.

Usein on olemassa monta lähdettä, jotka kertovat tapahtuman päivämäärän. Esimerkiksi kuoleminen: kuolinpäivämäärä löytyy kuolintodistuksesta, hautakivestä, sanomalehden kuolinilmoituksesta ja testamentista. Kuitenkin päivämäärät on dokumentoitu käyttäen tapahtuman paikkakunnan ja aikakauden kalenteria ja tallennustapoja eikä nykypäivän tutkijalle tuttuja kalentereja ja tapoja. Jos ei ota huomioon alkuperäisen tapahtuman tai dokumentin taustaa,

Alla on listattu viisi yleisintä virhettä päivämäärien tulkinnoissa ja myös joitain ehdotuksia siitä, miten virheitä voi välttää tai korjata.

1. Amerikkalaisten ja englantilaisten päivämäärämuotojen sekoittaminen toisiinsa

“Elizabeth Green was born on 12.11.1904.”  Yhdysvaltalaiset historioitsijat tulkitsevat tämän todennäköisesti tarkoittavan 11. joulukuuta 1904. Kuitenkin Iso-Britanniassa tulkitaan, että päivämäärä on 12. marraskuuta 1904. Ja vain toinen on oikein! Alkuperäisen tallenteen ympäristön tunteminen ja myös tieto siitä, missä myöhemmät puhtaaksikirjoitukset ovat tapahtuneet, auttavat päättämään, kumpi syntymäkuukausi on oikea. Tarkastele saman dokumentin muiden päiväysten kirjoitusmuotoja. Jos siellä on joku toinen päivämäärä tallennettuna esimerkiksi muodossa 7.13.1925, niin silloin 13 tarkoittaa päivän numeroa (koska ei ole olemassa kuukautta numero 13). Nyt tiedät, että on käytetty muotoa kk.pp.vvvv, joten Elizabeth Green on syntynyt 11. joulukuuta 1904. Mutta jos löydätkin päivämäärän 13.7.1925, voit päätellä, että ensimmäinen numero tarkoittaa päivää ja niin Elizabeth Green on syntynyt 12. marraskuuta 1904.

Sekaannusten välttämiseksi sinun kannattaa kirjoittaa sukupuuhusi kuukaudet kirjaimin kokonaan eikä käyttää kuukauden järjestysnumeroa (eli älä käytä lukua 11 tarkoittamaan marraskuuta).

2. Juliaanisten ja gregoriaanisten päivämäärien tunnistamis- ja konversiovirheet

 

Gregoriaanisen kalenterin perusti paavi Gregorius Venetsiassa vuonna 1582 korvaamaan vanhan juliaanisen kalenterin. Uusi kalenteri muutti tapaa, miten karkauspäivät lasketaan ja lisätään niin, että keskimääräinen kalenterivuosi sopii paremmin aurinkovuoden pituuteen, varmistaakseen, että kristilliset uskonnolliset juhlapäivät vietetään vuoden oikeaan aikaan.

Eri maat siirtyivät juliaanisesta kalenterista gregoriaaniseen kalenteriin eri aikoina. Ranska, Espanja ja Portugali olivat ensimmäisten joukossa vuonna 1582. Useimmat protestanttiset maat kuitenkin hyväksyivät gregoriaanisen kalenterin vasta 1700-luvulla (esimerkiksi Iso-Britannia ja sen siirtomaat vuonna 1752) ja jotkut maat eivät ottaneet tätä kalenteria käyttöön kuin vasta varhaisella 1900-luvulla (esim. Venäjä 1918).

“Szmelka Kurlandin… ja Sura Rozenbaumin avioliitto solmittiin 7. heinäkuuta 1903 …” Tämä on ote puolalaisen Miechow-nimisen kaupungin avioliittorekisteristä. Siis paikallisen kalenterin mukaan avioliitto solmittiin 7. heinäkuuta 1903. Jotta tulkitsemme oikein, meidän pitää tietää, että vuonna 1903 Miechow sijaitsi Kielcen maakunnassa Venäjän keisarikunnassa ja että Venäjä käytti juliaanista kalenteria siihen aikaan. Internetistä löytyy monta päivämäärämuunninta juliaanisen ja gregoriaanisen kalenterin sovittamiseksi: esimerkiksi http://www.stevemorse.org/jcal/julian.html. Tämän mukaan vastaava gregoriaaninen päiväys, jota käytettiin useimmissa maissa vuonna 1903, on 20. heinäkuuta 1903 (eli 13 päivää myöhempi).

Jos sukupuussasi on esivanhempia eri paikkakunnilta ja aikakausilta, sinun kannattaa syöttää tapahtumien päivämäärät gregoriaanisen kalenterin mukaisesti yhteensopivuuden takia, mutta lisätä huomautus alkuperäisestä juliaanisesta päiväyksestä.

Toinen yleinen juliaanisen kalenterin päiväyksiä koskeva virhe on oletus, että uuden vuoden ensimmäinen päivä (siis päivä jolloin vuosi vaihtuu) on 1. tammikuuta. Usein ei ole. Esimerkiksi Englannissa ja sen siirtomaissa vuodesta 1155 vuoteen 1751 uusi vuosi alkoi 25. maaliskuuta! Näin esimerkiksi Englannissa päivän, jonka päiväys oli 31. joulukuuta 1749, seurasi 1. tammikuuta 1749. Ja sen päivän, jonka päiväys oli 24. maaliskuuta 1749, jälkeen tuli 25. maaliskuuta 1750.

1749

Tätä havainnollistaa vuoden 1749 hautauslista Norwichista, Norfolkista Englannista. Lista on tallennettu Norfolkin piispan puhtaaksikirjoitettuihin rekistereihin (kopiota voi katsella MyHeritagesta), ks kuva 1. Hautausmerkinnät ovat peräkkäin ja tosiaan osoittavat, että James Goodbodyn vaimon Annen hautaus 27. marraskuuta 1749 oli ennen Bridget Howmanin hautausta, joka tapahtui 12. tammikuuta 1749.

Pitäisi myös huomata, että tammikuun 1. päivän ja maaliskuun 24. päivän väliset päivämäärät kirjoitettiin joskus ”kaksinkertaisina päivämäärinä”: esimerkiksi “February 17th, 1745/6” (missä 1745 on juliaaninen vuosi). Jotkut sukuhistorian kirjoittajat merkitsevät mieluummin juliaaniset päiväykset kaksinkertaisessa muodossa.

3. Muiden erikoisten/uskontojen kalenterien päiväysten väärinymmärrys

 

Aikojen kuluessa on eri paikkakunnilla ollut käytössä monia muitakin kalentereita kuin juliaaninen ja gregoriaaninen.

Esimerkiksi Ranskassa oli loppuvuodesta 1793 vuoteen 1805 käytössä ranskalainen tasavaltalais-/vallankumouskalenteri. Tavoite oli poistaa kalenterista uskonnon vaikutukset. Viikossa oli 10 päivää ja joka viikon kymmenes päivä oli lepopäivä ja se korvasi myös sapattipäivän. Kuukaudessa oli kolme viikkoa ja vuodessa 12 kuukautta. Lisäksi jokaisen vuoden loppupuolella, noin syyskuun keskivaiheilla, lisättiin viisi tai kuusi lisäpäivää, jotta vuoden pituus olisi 365 tai 366 päivää. Taas yhteys on tärkeä: jos sinulla on ranskalainen tämän kauden dokumentti, on tärkeää, että muunnat ranskalaisen tasavaltalaiskalenterin päivämäärän gregoriaaniseksi päivämääräksi ja siten ymmärrät ajankohdan paremmin. Onneksi tähän löytyy useita muuntimia, myös MyHeritagen Family Tree Builderin muunnin.

Vastaavasti joillain uskonnoilla on oma kalenterinsa. On esimerkiksi islamilainen tai muhamettilainen kalenteri, joka perustuu kuunkiertoon. Siinä on kaksitoista kuukautta, kussakin 29 tai 30 päivää, ja vuodessa siis 354 päivää. Toisin kuin muissa kalenterissa tässä ei yritetä pitää juhlia tiettyyn aikaan vuodesta. Näin muslimijuhlat ja päivämäärät tapahtuvat gregoriaanisen kalenterin mukaan noin 11 päivää aikaisemmin kuin edellisenä vuonna.

Hebrealainen eli juutalainen kalenteri on kuuaurinkokalenteri. Kuukaudet perustuvat kuunkiertoon ja niissä on 29 tai 30 päivää. Kuitenkin, toisin kuin muslimikalenterissa, kahden tai kolmen vuoden välein lisätään karkauskuukausi vuoteen, jotta juutalaiset juhlat sattuvat joka vuosi samaan vuodenaikaan. On tärkeä muistaa, että jokainen hebrealaisen kalenterin päivä alkaa illansuussa ja kestää noin 24 tuntia. Tämän takia tilaisuus, joka alkaa illalla, kirjataan hebrealaisen kalenterin seuraavaan päivään.

Sivan

Hebrealaisessa kaiverruksessa hautakivessä (kuva 2) lukee Tässä lepää kunnioitettu Iser, (herra) Tzemachin poika, joka kuoli viikon ensimmäisenä päivänä [sunnuntaina] 13. sivankuuta [5]684. Tämä hebrealainen päivämäärä voidaan muuntaa gregoriaaniseksi päivämääräksi 15. kesäkuuta 1924 käyttäen Family Tree Builderin apuvälinettä tai jotain online-sivustoa kuten http://www.stevemorse.org/jcal/jcal.html.

4. Tapahtuman päiväyksen sekoittaminen tapahtuman tallennus- tai ilmoittamispäivämäärään

 

Tapahtumat rekisteröidään virallisesti tai tallennetaan muutoin vasta tapahtuman jälkeen. Esimerkiksi Englannissa syntymä pitäisi rekisteröidä kuuden viikon aikana syntymästä. Englannissa syntyneiden luettelo vuosilta 1837-1983 on jaoteltu vuosineljänneksittäin (ks kuva 3).

Viisi yleistä virhettä, joita perhehistorian kirjoittajat tekevät ja kuinka välttää niitä

Tästä johtuu, että HARRIS, Kevin M., joka löytyy vuoden 1954 tammi-, helmi- ja maaliskuun rekisteristä, voi viitata syntymään, joka tapahtui vuoden 1953 viimeisten kuuden viikon aikana (ja mahdollisesti jopa aikaisemmin, jos rekisteröintiä ei tehty normaalin kuuden viikon aikana). On siis väärin päätellä vuoden 1954 merkinnästä, että syntymä tapahtui vuonna 1954. Täyden varmuuden saamiseksi kannattaa tilata täydellinen syntymätodistus, jossa tietysti pitäisi olla tieto todellisesta syntymäpäivästä.

5. Oletus, että dokumenttien päivämäärät on kirjattu tarkasti

 

Dokumenteissa voi olla päiväysvirheitä monista syistä. Voi olla virheitä, koska tiedon tuottaja ei koskaan tiennyt tapahtuman tarkkaa päivämäärää tai tapahtuman todellinen päivämäärä on häipynyt hänen muististaan. Näissä tapauksissa tiedon tuottaja on saattanut arvata tai arvioida päivämäärän varsinkin, jos hän ei itse ole ollut läsnä tilaisuudessa. Tätä tapahtuu kuolintodistusten kohdalla jatkuvasti, kun kuolleen syntymäpäivää tarvitaan, mutta ilmoittaja tietää ehkä vain iän suunnilleen.

On myös tilanteita, joissa on syitä antaa tahallaan virheellistä päiväystietoa. Esimerkiksi jos henkilö haluaa mennä naimisiin vastoin vanhempien tahtoa, mutta ei ole vielä saavuttanut tarvittavaa ikää, he saattavat antaa väärän iän tai syntymäpäivämäärän.

Virheitä syntyy jatkuvasti myös siksi, että joko tiedon tuottaja tai tiedon kirjaaja kuulee tai ymmärtää väärin.

Tästä johtuen dokumenttien päivämäärät ja iät pitäisi tarkastaa ristiin saman tiedon toisen erillisen lähteen kanssa. Kannattaa tarkistaa sekä mielekkyys että yhteensopivuus.

Yhteenveto

Tarkastele aina tapahtuman alkuperäistä yhteyttä ja, jos mahdollista, dokumenttia, johon tapahtuma on ensimmäiseksi tallennettu, jotta vältät väärinymmärrysvirheitä siitä, milloin tapahtuma todella tapahtui.

Päivämäärän varmistamiseksi yritä aina löytää yksi tai useampi toisistaan riippumaton lisädokumentti samasta tapahtumasta erityisesti silloin, kun on syytä epäillä tiedon tarkkuutta tai tulkintaa.

Kun kirjaat päivämääriä omiin tietueisiisi ja standardoit päivämäärät nykyiseen kalenteriin/standardiin, merkitse aina kaikki muutokset, jotka teit. Merkitse myös kaikki yksityiskohdat siitä, miten päivämäärä oli alun perin kirjoitettu ja jos mahdollista, lisää alkuperäisen tekstin kuva. Tämä on helppoa tehdä samalla, kun syötät faktoja MyHeritage-sukupuuhuusi.

Oletko törmännyt mitään esteitä selvittämisessä päivät? Onko sinulla muita vinkkejä tai virheitä välttää? Kerro meille vuonna kommentit alla.

Kommentit

Sähköpostiosoite pidetään yksityisenä, eikä sitä näytetä

 • Markku Mäki

  tammikuu 30, 2015

  Tässä

 • Risto Virtanen

  tammikuu 31, 2015

  Tuo amerikkalainen omituisuus oli käytössä myös Ruotsissa vielä 1700 luvulla muodossa 7/22 1753.
  Joskus kuukausi oli merkitty roomalaisin numeroin ja päiväys oli vuosiluvun keskellä murtolukuna, jota muotoa esiintyi hautakivissä paljon myöhemminkin.

 • Anneli Vuolle

  maaliskuu 10, 2015

  Olisiko tuo merkintä samantapainen kuin joissakin vanhoissa kartoissa: kun käytössä oli venäläinen ja suomalainen kalenteri, tuli kaksikin päivämäärää…?

  • Sara

   heinäkuu 13, 2015

   Kiitos kommentistasi, valitettavasti MyHeritage ei anna mahdollisuutta näyttää kahta erilaisen kalenterin päivämäärää kuten asian kuvailit.