Parannuksia cM Explainer™ -työkaluun

Parannuksia cM Explainer™ -työkaluun

Viime kuussa RootsTech 2023 -konferenssissä ilmoitimme uuden, mahtavan työkalun cM Explainer™:n julkaisemisesta. Tämä työkalu arvioi DNA-osumien välisiä sukulaisuussuhteita. cM Explainer™ antaa jokaisesta DNA-osumasta ennusteen ja todennäköisyyden kahden henkilön välisestä mahdollisesta sukulaisuussuhteesta.

cM Explainer™ käyttää uutta lähestymistapaa, jossa sukulaisuusennusteet lasketaan käyttämällä henkilöiden ikää yhteisen DNA:n määrän lisäksi. Kuten kaikkia MyHeritage-ominaisuuksia, myös cM Explainer™ -työkalua kehitetään jatkuvasti sen tarkkuuden parantamiseksi. Olemme iloisia voidessamme kertoa useista parannuksista, joita olemme tehneet, jotta tarkkuus kaukaisten DNA-osumien kohdalla olisi parempi.

Paremmat ennusteet kaukaisille DNA-osumille

MyHeritagen DNA-osumat näkyvät oletusarvoisesti alenevassa järjestyksessä, suurimmasta yhteisestä DNA:sta pienimpään. Kun yhteistä DNA:ta on vain vähän, on vaikeampi erottaa kaukaisia sukulaisuussuhteita toisistaan. Ja kun mahdollisten sukulaisuussuhteiden määrä lisääntyy, voi kahden yksilön välisen tarkan sukulaisuuden ennustaminen olla vieläkin vaikeampaa.

Hienosäädimme hiljattain ennustemalliamme niin, että se pystyy paremmin käsittelemään matalia cM-arvoja (centimorgan). Sen seurauksena joihinkin DNA-osumiin saadaan nyt ennusteita, jotka viittaavat aiempaa kaukaisempaan sukulaisuuteen. Esimerkiksi aiemmin todennäköisiksi 3. serkuiksi ennustetut osumat voivat nyt näkyä todennäköisinä 4. serkkuina, ja 4. serkut voivat nyt näkyä todennäköisinä 5. serkkuina. Tämä parannus cM Explainer™ -työkaluun koskee sekä MyHeritagessa olevien DNA-osumien sukulaisuusennusteita että analysoitaessa osumia erillisellä työkalulla.

Toinen tekemämme muutos on se, että kaikkien alle 100cM sisältämien osumien kohdalla viittaamme nyt sukulaisuussuhteeseen kertomalla ”arvioidusta sukulaisuudesta” ”todennäköisen sukulaisuuden” sijasta. Teimme tämän muutoksen, koska ennusteet ovat väistämättä epätarkempia pienillä senttimorgan arvoilla.

Arvioitu sukulaisuussuhde

Tarkemmat ennusteet Ashkenazi-juutalaista alkuperää oleville kaukaisille osumille

Endogaamisissa populaatioissa, joissa avioituminen saman yhteisön sisällä on yleistä, kahdella henkilöllö voi olla yhteistä DNA:ta useista yhteisistä esivanhemmista. Se johtaa siihen, että jaetun DNA:n määrä on suurempi kuin heidän sukulaisuussuhteensa perusteella voisi odottaa. cM Explainer™ ei ottanut aluksi huomioon DNA-osumien etnistä alkuperää sukulaisuusennusteita laskiessaan, minkä vuoksi joidenkin osumien todennäköiset sukulaisuussuhteet näyttivät läheisemmiltä kuin ne todellisuudessa ovat.

Siitä johtuen olemme osana tätä päivitystä hienosäätäneet MyHeritagessa olevien, Ashkenazi-juutalaista alkuperää olevien DNA-osumien ennusteita. Tätä mukautusta sovelletaan kaukaisiin DNA-osumiin, joissa on alle 200 cM yhteistä DNA:ta. cM Explainer™ käyttää nyt tiedetiimimme kehittämää kaavaa, joka ottaa huomioon ashkenasijuutalaisen etnisyyden asteen DNA-osumassa ja mukauttaa algoritmin käyttämää jaettua DNA:ta tarkemman sukulaisuussuhdeennusteen saamiseksi.

Mitä enemmän kahden henkilön välillä on yhteistä ashkenasijuutalaisuutta, sitä suurempi on algoritmin mukautus. MyHeritage on ensimmäinen ja ainoa yritys, joka tarjoaa ennusteita, joissa otetaan huomioon endogamia. Tämä mukautus ei ole käytettävissä erillisessä cM-työkalussa, koska työkalu ei ota huomioon etnistä alkuperää koskevia tietoja.

Alla olevassa esimerkissä toinen henkilö on 44-vuotias, 90,7 %:sti ashkenasi ja toinen on 54-vuotias, 96,4 %:sti ashkenasi. Heillä on 70 cM yhteistä DNA:taja alkuperäisen sukulaisuussuhdeennusteen mukaan he olisivat todennäköisesti 3. serkut. Ennustemalliin tehtyjen parannusten ja ashkenasijuutalaiseen etnisyyteen tehtyjen mukautusten jälkeen cM Explainer™ ennustaa nyt, että he ovat 5. serkkuja ja kutsuu ennustetta ”arvioiduksi” eikä ”todennäköiseksi”.

Parempi ennuste

Saatamme tulevaisuudessa hienosäätää algoritmia tarkempien ennusteiden tekemiseksi uusille endogaamisille populaatioille.

Yhteenveto

Kehitämme cM Explainer™ -työkalua jatkuvasti parantaaksemme sukulaisuussuhteita koskevien ennusteiden tarkkuutta. Toivomme, että näiden parannusten ansiosta voit hallinnoida DNA-osumiasi tehokkaammin ja ymmärtää sukulaisuussuhteita paremmin.