Kaksoset – Voiko kaksosilla olla eri isä ja muuta mielenkiintoista

Kaksoset – Voiko kaksosilla olla eri isä ja muuta mielenkiintoista

Kuuluisia kaksosia historiasta ovat mm. Castor ja Pollux; he olivat roomalaisen mytologian taivaalliset kaksoset, jotka tuikkivat taivaalla Kaksosten tähtikuviossa. Kaksospojat Romulus ja Remus perustivat Rooman; He olivat sodanjumala Marsin ja papitar Rhea Silvian poikia. Romulusta pidetään myös Rooman ensimmäisenä kuninkaana. Veljekset perustivat Rooman tarun mukaan 21. huhtikuuta 753 eaa. ja tarina Raamatun kaksosista, Jaakobista ja Eesausta, on oman kulttuurimme myytti petoksesta, veljesvihasta ja sovituksesta.

Capitoliumin susi

Capitoliumin susi, tekijä tuntematon: Naarassusi imettää Romulusta ja Remusta. Alkuperäinen patsas on etruskilainen, mutta nykyaikaan on säilynyt sen keskiaikainen jäljennös, johon lapset on lisätty jälkikäteen legendan vaikutuksesta. Lähde: Wikipedia/public domain

Kaksosten osuus syntyneistä vaihtelee eri puolilla maailmaa

Perinteisesti on ajateltu, että eri puolilla maailmaa kaksosten osuus syntyneistä on suurin piirtein sama. Vuonna 2011 saatiin valmiiksi tutkimus, johon oli kerätty tietoja kaksosista 76 eri maasta. Tietokannan perusteella tuhatta synnytystä kohti on keskimäärin 13 kaksossynnytystä, mutta kaksossynnytysten määrä vaihtelee huomattavasti.

Eniten kaksossynnytyksiä on Keski-Afrikassa, 18 kaksossynnytystä tuhatta synnytystä kohti. Sielläkin on isoja eroja esim. Beninissä luku on 27,9. Euroopan maissa kaksossynnytysten määrä vaihtelee yhdeksästä neljääntoista. Määrä lisääntyy siirryttäessä pohjoista kohti; eniten kaksosia on Pohjoismaissa.

Kaksossynnytysten määrä on alhaisin Latinalaisen Amerikan maissa ja Aasiassa. Poikkeuksen tekee Haiti, jossa kaksosten syntyvyys on 14, mikä mahdollisesti johtuu väestön afrikkalaisesta alkuperästä.

Kaksossynnytysten määrä on vaihdellut eri aikakausina. Esim. Ranskassa on pidetty kirjaa kaksossynnytyksistä 1700-luvulta lähtien. Sen perusteella tiedetään, että 1720-luvulla määrä oli melko korkea n. 15, 1800-luvun alussa se oli vain 8 ja 1900-luvulla se on noussut kymmeneen.

Kaksoset ovat tietoisia toisistaan jo kohdussa

Vuonna 2009 tehdyssä tutkimuksessa italialaisen yliopiston tutkijat perehtyivät 3D-videoihin kaksosia odottaneen äidin kohdusta. 14. raskausviikolla kaksoset alkoivat tavoitella toisiaan. 18. raskausviikolla he koskettivat toisiaan useammin kuin omaa kehoaan. Kaksoset tekivät tietoisia liikkeitä toisiaan kohti ja koskettivat jopa toistensa silmänympärysihoa yhtä varovaisesti kuin omaansa.

Kaksosten synty

Lähes puolet kaksosista kehittää oman kielen

40 prosenttia kaksosista kehittää oman kielen. Tutkijat ovat päätelleet kaksosten käyttävän toisiaan mallina puhetta kehittäessään. Oma kieli voi kehittyä, kun kaksi toisilleen läheistä vauvaa opettelee oikeaa kieltä lähellä toisiaan ja on luonnollisesti toistensa kanssa paljon vuorovaikutuksessa. Kieli katoaa iän myötä kun lapset oppivat oikean kielen.

Kuvaaja Teuvo Kanerva, Museovirasto-Musketti

Kuvaaja Teuvo Kanerva, Museovirasto-Musketti

Kaksosilla voi olla eri isä

Vuonna 2009 texasilainen Mia Washington synnytti eri isien kaksoset.Mahdollisuuden on sanottu olevan yksi miljoonasta. Yleensä nainen tuottaa yhden munasolun kuussa. Washingtonin tapauksessa soluja oli kaksi.Hedelmöitykset tapahtuivat viiden päivän sisällä toisistaan.

kaksoset

Kuvaaja Kustaa Emil Klint, Satakunnan museo. Väritetty MyHeritagen In Colorilla

Kokeile sinäkin In Coloria vanhoihin perhekuviisi

Siamilaiset kaksoset pystyvät aistimaan toistensa tuntemuksia

Päistään toisiinsa kiinnittyneet Krista ja Tatiana Hogan ovat innoittaneet tutkijoita. Siskokset pystyvät muun muassa maistamaan toistensa syömiä ruokia, aistimaan toistensa tuntemuksia sekä ymmärtämään toistensa ajatuksia. Kaksosista Krista pitää ketsupista, Tatiana ei. Kristan syödessä ketsuppia Tatiana yritti kaapia maustetta kielestään pois, vaikkei sitä todellisuudessa siinä ollut.

Siamilaiset kaksoset Daisy ja Violet Hilton (1900-luvun alkupuoli, Iso-Britannia)

Siamilaiset kaksoset Daisy ja Violet Hilton (1900-luvun alkupuoli, Iso-Britannia). Lähde Wikipedia/public domain

Identtisten kaksosten sormenjäljet eivät ole identtiset

Vaikka identtiset kaksoset muuten näyttäisivätkin täysin samalta, heidän sormenjälkensä ovat erilaiset. Raskauden alkuvaiheessa sormenjäljet näyttävät hetken aikaa samalta, mutta 6. ja 13. raskausviikon aikana ne muotoutuvat ainutlaatuisiksi.

Noin 25 prosenttia identtisistä kaksosista kehittyy toistensa peilikuviksi.

Tällöin esimerkiksi toinen on vasen- ja toinen oikeakätinen, tai heillä voi olla samat syntymämerkit vastakkaisilla puolilla kehojaan ja hiuspyörteet, jotka kääntyvät vastakkaisiin suuntiin. Näin käy silloin, kun kaksoset jakaantuvat yhdestä munasolusta yli viikko hedelmöityksen jälkeen.

Kaksospojat

Kaksospojat on kuvannut Kuvaaja Teuvo Kanerva, Museovirasto-Musketti, väritetty In Colorilla

Vaikka identtiset kaksoset ovat peräisin samasta munasolusta, geeneissä voi olla eroja

Yhdysvaltalaiset, alankomaalaiset ja ruotsalaiset geenitutkijat julkaisivat tutkimuksen, joka osoitti, että alkiokehityksen aikana kaksossisarusten dna:ssa voi tapahtua muutoksia. Kyse on pienten dna:n pätkien kopioitumisesta, joka ei näy dna-profiilissa mutta joka voi vaikuttaa esimerkiksi sairastumisalttiuteen.

Lähde: Huffington Post

Artikkelikuvassa  kaksoset valmiina ensimmäiseen isoon juhlaansa. Kuvaaja Väinö Kannisto, Helsingin kaupunginmuseo