MyHeritage julkaisee 463 miljoonaa tietoa sisältävät historialliset kokoelmat Ranskasta

MyHeritage julkaisee 463 miljoonaa tietoa sisältävät historialliset kokoelmat Ranskasta

Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa, että olemme julkaisseet 463 miljoonaa tietoa sisältävät historialliset kokoelmat Ranskasta. Kokoelmia on viisi: syntymät, avioliitot, kuolemat ja kaksi väestölaskentaa. Ne ovat kattavimmat saatavilla olevat kokoelmat, Ranskan 1700- ja 1800-lukujen sekä 1900-luvun alkupuolelta olevia henkikirjoja. Tähän asti ne ovat olleet saatavilla yksinomaan Filaesta, johtavasta ranskalaisesta sukututkimusyrityksestä, jonka MyHeritage osti vähän aikaa sitten.

Kokoelmat kattavat lähes kaikki Ranskan departementit, ja niihin sisältyy laadukas indeksi transkriptoiduista rekistereistä sekä digitaalisia kuvia alkuperäisistä asiakirjoista. Miljoonat näistä rekistereistä ovat yksinomaan MyHeritagen ja Filaen käytössä, eikä niitä löydy muilta kaupallisilta sivustoilta.

Vuoden loppuun mennessä MyHeritage julkaisee satoja miljoonia muita Filae-tietueita, mikä vahvistaa entisestään sen asemaa korvaamattomana resurssina kaikille ranskalaista perintöään tutkiville. Nämä uudet kokoelmat vahvistavat merkittävästi MyHeritagen Ranskan historiallisten tietueiden tarjontaa, joita on yhteensä 514 miljoonaa ja nostavat MyHeritagen historiallisten tietueiden kokonaismäärän 15,6 miljardiin.

Seuraavassa tietoja kustakin kokoelmasta:

Kokoelma Kuvaus Tietomäärä Linkki hakuun
Ranska, kirkolliset kasteet ja siviiliväestön syntymät Ranskassa vuosina 1650-1900 tapahtuneiden kirkollisten kastetilaisuuksien ja syntymien hakemisto kuvineen. 154,466,538 tietoa Tee nyt hakuja
Ranska, kirkolliset ja siviiliavioliitot Ranskassa vuosina 1650-1916 solmittujen kirkollisten ja siviiliavioliittojen hakemisto kuvineen. 125,341,103 tietoa Tee nyt hakuja
Ranska, Kirkkohautaukset ja siviilikuolemat Kirkkohautausten ja siviilikuolemien hakemisto vuosilta 1650-1945 kuvien kanssa 149,151,219 tietoa Tee nyt hakuja
1872 Ranska väestönlaskenta Ranskan vuoden 1872 väestönlaskennan hakemisto ja kuvat 16,454,086 tietoa Tee nyt hakuja
1906 Ranska väestönlaskenta Ranskan vuoden 1906 väestönlaskennan hakemisto ja kuvat 17,629,052 tietoa Tee nyt hakuja

Ranskan syntymä-, avioliitto- ja kuolinkokoelmien kattavuus

MyHeritagen kaste-/syntymä-, avioliitto- ja kuolin-/hautausrekisterit kattavat vuosisatoja Ranskan historiaa ja sisältävät miljoonia elintärkeitä tietoja, jotka ovat saatavilla yksinoikeudella eikä niitä löydy muilta kaupallisilta sukututkimussivustoilta. Nämä kokoelmat ovat Ranskan tärkeimpiä henkikirjalähteitä, ja kattavat yhtä lukuun ottamatta kaikki departementit ympäri maata ja suurimman osan Ranskan väestöstä 1700-luvulta lähtien.

Kukin kokoelma sisältää sekä kirkonkirjoja että siviilirekistereitä. Jo 1500-luvulta lähtien seurakuntapapit keräsivät kaste-, avioliitto- ja hautaustiedot seurakuntarekistereihin. Ranskan vallankumouksen keskellä vuonna 1792 lakiasäätävä kokous julisti, että siviiliviranomaisten oli myös kirjattava elintärkeät tapahtumat. Pormestareille annettiin tehtäväksi kerätä syntymä-, avioliitto- ja kuolintiedot. Kaikki kolme kokoelmaa käsittävät sekä vallankumousta edeltävän että sen jälkeisen Ranskan.

Alla olevista kuvista saat lisää tietoa näet lisätietoja seurakuntien ja siviilirekistereiden maantieteellisestä kattavuudesta MyHeritagen kokoelmiessa. Tummalla pinkillä on merkitty departementit ajanjakson ja tietotyypin mukaan.

Ensimmäisessä kuvassa näet vuoden 1792 jälkeen kerättyjen siviilisyntymien, -avioliittojen ja -kuolinrekisterien kattavuuden departementeittain. Kokoelmat käsittävät 95 pääkaupunkiseudun 96 departementista ja neljä viidestä merentakaisesta departementista.

Alla olevasta kuvasta näet ennen vuotta 1792 kerättyjen seurakuntien kaste-, avioliitto- ja hautausrekisterien kattavuuden departementittain.

Ranska, kirkolliset kasteet ja siviilisyntymät

Kokoelman 156 miljoonaa tietoa sisältävät Ranskassa kirjattuja kirkollisia kasteita ja siviilissä tapahtuneita syntymiä, ja niihin sisältyy kuvia. Monet näistä syntymärekistereistä ovat yksinomaan MyHeritagessa ja Filaessa. Indeksoituihin tietueisiin sisältyvät lapsen nimi, syntymäaika ja syntymäpaikka, ja tietueisiin liittyvät kuvat antavat lisätietoja lapsen vanhemmista.

Kokoelma alkaa ajalta, jolloin papit alkoivat suorittaa ja dokumentoida vastasyntyneiden lasten kasteita, vuodesta 1539, ja jatkuu sitten väestörekisteriviranomaisten vuosina 1792-1900 kirjaamilla syntymillä.

Kasteiden kirjaaminen alkoi virallisesti vuonna 1539 François I:n antaman määräyksen nojalla. Vuonna 1563 päättyneen Trenton konsiilin suositusten ja paavi Pius IV:n 26. tammikuuta 1564 antaman kaanonin perusteella seurakuntapappeja kehotettiin pitämään kirjaa kasteista, joihin merkittiin lapsen ja vanhempien nimet (usein vain äidin etunimet) sekä kastepäivä. Vuoden 1564 kaanonista ja toisesta vuonna 1579 annetusta määräyksestä olivat tärkeimmät syyt siihen, että papisto otti käyttöön tämän uuden kirjanpitokäytännön. Vuonna 1667 toteutetussa ”Code Louis” -uudistuksessa vaadittiin, että äidin koko nimi kirjataan ja että isän ja kummien on allekirjoitettava pöytäkirja. Vuodesta 1736 alkaen myös lapsen todellinen syntymäaika oli merkittävä.

Siviilirekisteröinnit otettiin käyttöön syyskuussa 1792, ja niistä käy ilmi lisätiedot, kuten rekisteröintipaikka, -päivä ja -aika sekä lapsen koko nimi, vanhempien nimet (äidin tyttönimi), ikä, ammatti ja asuinpaikka. Väestörekisteritietojen kirjaaminen ja ylläpito oli paikallisen pormestarin vastuulla, ja hän toimi rekisterinpitäjänä (Officer de l’Etat Civil) – vaikka tämä tehtävä siirrettiinkin usein jollekin toiselle kaupungintalon virkailijalle. Maistraatille oli ilmoitettava syntymästä kolmen päivän kuluessa.

Ranska, kirkolliset ja siviiliavioliitot

Tämä 126 miljoonaa tietoa käsittävä kokoelma koostuu Ranskassa rekisteröidyistä kirkollisista avioliitoista, siviiliavioliitoista ja valikoiduista avioliittokirjeistä (avioliittoaikomusilmoituksista), ja se sisältää kuvia. Monet tiedoista ovat yksinomaan MyHeritagessa ja Filaessa. Indeksoituihin tietoihin sisältyvät morsiamen ja sulhasen nimi, avioliittopäivämäärä ja paikka. Kunkin tietueen kuvasta löytyy usein lisätietoja, kuten tietoja parin syntymäajoista ja -paikoista, vanhempien nimistä ja joskus yhden tai useamman vanhemman kuolemaan liittyviä tietoja. Mukana on myös todistajien nimet ja tiedot, ja usein myös heidän suhteensa morsiuspariin on kirjattu.

Ranskan vallankumouksen aikana ja vuodesta 1792 alkaen uskonnolliset avioliitot eivät enää olleet laillisesti päteviä, ja avioliittoa haluavien parien oli käytettävä siviilivihkimistä. Vuonna 1798 hyväksytyn lain mukaan kansalaisten oli mentävä naimisiin kantonin alueella eikä omassa kunnassa. Tämä laki kumottiin vuonna 1800, jolloin parit saivat jälleen mennä naimisiin omassa kunnassaan. Tätä lyhyttä ajanjaksoa (1789-1800) lukuun ottamatta oli tapana, että ainakin yhden avioliittoon menijän oli asuttava siinä kunnassa, jossa siviilivihkiminen tapahtui. Maistraatti (Officer de l’Etat Civil) kirjasi solmimansa avioliitot yleensä määrättyyn kappalemuotoon, joka sidottiin kirjaksi ja säilytettiin maistraatissa.

Ranska, kirkolliset hautaukset ja siviilikuolemat

Tämä 149 miljoonan rekisteritiedon kokoelma koostuu Ranskassa kirjatuista kirkkohautauksista ja siviilikuolemista, ja se sisältää kuvia. Monet tiedoista ovat yksinomaan MyHeritagessa ja Filaessa. Indeksoidut tiedot sisältävät vainajan nimen, kuolinpäivän ja kuolinpaikan. Kunkin tietueen kuvasta löytyy usein lisätietoja, kuten tietoja vainajan syntymäajasta ja -paikasta, siviilisäädystä (leskeksi jääminen, avioero), asuinosoitteesta, vanhempien nimistä tai puolison (puolisoiden) nimistä ja joskus puolison (puolisoiden) kuolemasta. Kuolemantapaukset kirjattiin yleensä samassa kunnassa, missä henkilö kuoli päivän tai kahden kuluessa.

Tyypillisesti näissä merkinnöissä on kaksi todistajaa tai informanttia, ja usein toinen heistä on vainajan lähisukulainen. Muualla kuin kotipaikkakunnalla kuollut sotilas voi myös löytyä näistä tiedoista siinä kunnassa, jossa hän oli syntynyt, mutta tällaiset tiedot kirjattiin usein vasta vuoden tai kahden kuluttua hänen kuolemastaan. Jos lapsi on syntynyt kuolleena, lapsen tiedot löytyvät sen kunnan kuolinrekisteristä, jossa hän syntyi.

1872 Ranskan väestölaskenta

Vuoden 1872 väestölaskentakokoelma sisältää 16 miljoonaa tietoa ja kuvia 67:stä Ranskan pääkaupunkiseudun departementista. Kokoelmassa on etu- ja sukunimet, iät, syntymäpaikat ja asuinpaikkatiedot. Kunkin tietueen kuvasta löytyviä lisätietoja ovat ammatti, perhesuhteet ja kansallisuus.

MyHeritage on parantanut näitä kokoelmia edelleen päättelemällä kotitalouden sisäisiä suhteita, mikä antaa syvällisemmän käsityksen sukulaisuussuhteista ja lisää mahdollisuuksia saada osumia näihin tietueisiin.

Vuoden 1872 väestönlaskenta suoritettiin 15. huhtikuuta 1872 ja 15. toukokuuta 1872 välisenä aikana. Väestölaskentatiedot tarjoavat erinomaisen lähteen yhdessä asuvien esivanhempien perheenjäsenten löytämiseksi ja heidän sukulaisuussuhteidensa, ikänsä, syntymävuosiensa ja syntymäpaikkojensa tunnistamiseksi.

Vuodesta 1836 vuoteen 1936 Ranskassa suoritettiin kansallinen väestölaskenta viiden vuoden välein – lukuun ottamatta vuosia 1871 ja 1916. Vuoden 1871 väestölaskenta viivästyi vuodella vuoteen 1872, koska Ranskan toinen keisarikunta romahti Ranskan ja Preussin sodan aikana (joka tunnetaan Ranskassa myös vuoden 1870 sotana).

1906 Ranskan väestölaskenta

Tämä väestölaskentakokoelma vuodelta 1906 sisältää 17,6 miljoonaa tietoa ja kuvia. Indeksoidut väestölaskentatiedot ovat 63 Ranskan departementista, ja ne sisältävät etu- ja sukunimet, syntymävuodet ja -paikat sekä asuinpaikkatiedot. Vuoden 1872 väestölaskennan tapaan MyHeritage paransi tätä väestölaskentakokoelmaa päättelemällä mahdollisuuksien mukaan kotitalouden jäsenten välisiä suhteita. Kunkin tietueen kuvasta löytyviä lisätietoja ovat ammatti, perhesuhteet ja kansallisuus. Pariisi ei sisälly vuosien 1872 ja 1906 kokoelmiin, koska väestölaskenta alkoi Pariisissa vasta vuonna 1926.

Tämän väestölaskennan virallinen laskentapäivä oli 4. maaliskuuta 1906.

Esimerkki

Vuoden 1872 väestölaskentakokoelmasta löytyy merkintä Claude Monet’sta, yhdestä tunnetuimmista impressionistisista taidemaalareista.

Lähikuva yhdestä Monet’n vesililjamaalauksesta Pariisin Orangerie-museossa.

Lähikuva yhdestä Monet’n vesililjamaalauksesta Pariisin Orangerie-museossa.

Tiedoissa hänen syntymävuotensa on 1841, syntymäpaikka Seine, Île-de-France, Ranska, ikä 31 vuotta ja asuinpaikka Argenteuil, Val-d’Oise, Île-de-France, Ranska. Mukana on myös kuva alkuperäisestä asiakirjasta.

Claude Monet’n vuoden 1872 väestölaskentatiedot [Lähde: MyHeritage 1872 Ranskan väestönlaskenta]

Claude Monet’n vuoden 1872 väestölaskentatiedot [Lähde: MyHeritage 1872 Ranskan väestönlaskenta]

Yhteenveto

Näiden ranskalaisten historiallisten arkistokokoelmien lisääminen MyHeritageen hyödyttää miljoonia sukututkimuksen harrastajia Ranskassa ja ranskalaisia sukujuuria omaavia MyHeritage-käyttäjiä maailmanlaajuisesti.

Hakujen tekeminen kokoelmista MyHeritagessa on maksutonta. Lisäksi tietoja verrataan automaattisesti MyHeritagen 81 miljoonaan sukupuuhun Record Matching -teknologian avulla, ja käyttäjille ilmoitetaan automaattisesti osumista, jotka voivat auttaa heitä syventämään tietoja sukunsa historiasta ja tekemään uusia löytöjä. Jos haluat tarkastella näitä tietueita tai tallentaa niitä sukupuuhusi, tarvitset Data- tai Complete-sopimuksen.

Nauti uusista kokoelmista!