Pro Bono projektit – MyHeritage tarjoaa ilmaisia DNA-testejä

Pro Bono projektit – MyHeritage tarjoaa ilmaisia DNA-testejä

Olemme juuri ilmoittaneet, että, Yhdysvalloissa, siirtolaislasten perheistään erottamisen johdosta, MyHeritage laajentaa DNA Quest pro bono projektiaan. DNA Quest auttaa, DNA-testin avulla,  yhdistämään lapsena adoptoituja biologisiin perheisiinsä. MyHeritage haluaa nyt auttaa niitä vanhempia, jotka on pidätetty USAn rajalla yhdistymään lastensa kanssa. Lupaamme antaa 5000 ilmaista DNA-testiä toisistaan erotetuille vanhemmille ja lapsille, jos he ovat kiinnostuneita tästä mahdollisuudesta.

MyHeritage haluaa auttaa

Jotta DNA-pakkaukset tavoittavat niitä haluavat ihmiset, MyHeritage on aloittanut yhteydenoton asianmukaisiin hallinnon virastoihin ja kansalaisjärjestöihin. Niiden on mahdollista auttaa DNA-pakkausten toimittamisessa – vanhemmille pidätyslaitoksiin ja heidän lapsilleen tilapäisiin säilöönottoyksiköihin. MyHeritage pyytää apua myös yleisöltä. Jos voit auttaa DNA-pakkausten toimittamisessa ja olet yhteydessä erotettuihin perheisiin, ota yhteyttä dnaquestsupport@myheritage.com. MyHeritage prosessoi DNA-tulokset eikä niitä jaeta kolmansille osapuolille.

Perheiden erottaminen

Viime kuukausina siirtolaisperheiden pidättämisessä on käytetty toisistaan eriäviä polkuja vanhemmille ja lapsille. Toisinaan on vaikeaa ja jopa mahdotonta löytää toisiaan näiden erilaisten järjestelmien kautta.Vanhemmat, jotka ovat tulleet Yhdysvaltoihin laittomasti on sijoitettu kotimaan turvallisuusosaston pidätyslaitoksiin (Department of Homeland Security) . Kun taas heidän lapsensa ovat pakolaisista vastaavan viranomaisen (Office of Refugee Resettlement ORR) vastuulla.

Lapset on, perheiden erottamisen seurauksena, sijoitettu sijaishoitoon tai valtion omistamiin tiloihin,. Vanhemmat eivät usein pysty paikallistamaan näitä laitoksia, eivätkä pääse keskustelemaan lastensa kanssa. ORR ei viime kuukausien aikana ole aina pystynyt tunnistamaan lapsia, etsiessään heitä vanhempien puolesta. Lapsille ei ole aina ilmoitettu vanhempien maasta karkottamisesta, mikä vähentää perheiden yhdistämisen mahdollisuutta. DNA-testaus mätsää vanhemmat ja heidän lapsensa tarkasti mahdollistaen lasten paikantamisen ja perheen yhdistymisen sen jälkeen, kun vanhemmat on vapautettu tai karkotettu maasta.

Humanitaarinen tragedia

”Tapahtuneen humanitaarisen tragedian, jossa lapset on erotettu vanhemmistaan, valossa olemme päättäneet vastata tähän haasteeseen. Haluamme näyttää esimerkkiä näiden perheiden auttamisessa,” sanoi Gilad Japhet, MyHeritagen perustaja ja toimitusjohtaja. ”Laajentamalla DNA Quest pro bono projektiamme koskemaan USAn tämänhetkisen rajakriisin takia erotettuja perheitä, toivomme voivamme taas käyttää DNA-testauksen voimaa hyvän tekemiseen. Haluamme olla yhdistämässä vanhemmat ja lapset, jotka eivät muuten ehkä koskaan näkisi toisiaan.”

Lopuksi

DNA Quest-projektin ensimmäisessä vaiheessa lapsena adoptoitujen yhdistämiseksi biologisiin perheisiinsä, MyHeritage antoi 15 000 ilmaista DNA-pakkausta sopiville hakijoille. Hakemusajan päätyttyä 31.5.2018 MyHeritage lähetti DNA-pakkaukset 6.6. mennessä. Osallistujat tekevät tällä hetkellä testejä ja lähettävät niitä MyHeritagen DNA-laboratorioon analyysiä varten.

Lue lisää DNA Questista