Uutta: DNA-tulosten jakaminen toisen henkilön kanssa

Uutta: DNA-tulosten jakaminen toisen henkilön kanssa

Geneettisen sukututkimuksen yhteisö perustuu yhteistyöhön; monet kysyvät neuvoja ja opastusta muilta saadessaan DNA-osumia, ja monet asiantuntijat, joihin kuuluu myös Search Angels -organisaation jäseniä, ovat halukkaita auttamaan. Sellaisille yksilöille, jotka pyrkivät ratkomaan tietyn geneettistä sukututkimusta koskevan seikan, kuten omien biologisten vanhempien tai kauan sitten kadonneiden perheenjäsenten löytäminen, voi jonkun muun apu olla usein se puuttuva palanen, joka johtaa läpimurtoon. MyHeritage arvostaa tätä yhteistyöhenkeä ja haluaa edesauttaa sitä samalla tietoturvaan sitoutuen. Tänään meillä on ilo ilmoittaa, että olemme lisänneet mahdollisuuden jakaa DNA-tulokset turvallisesti toiselle henkilölle MyHeritagessa.

Aiemmin jotkut käyttäjät menettelivät huonosti ja jakoivat tiliensä salasanojaan tällaisten asiantuntijoiden kanssa. Tämä on kiellettyä MyHeritagessa ja rikkoo käyttöehtojamme. Käyttäjä ei koskaan saa antaa salasanaansa toiselle henkilölle, sillä se saa aikaan merkittäviä turvallisuusriskejä. Turvallisuusuhkien määrä on ollut kasvussa koko alalla, joten teimme hiljattain kaksivaiheisesta tunnistautumisesta (2FA) pakollista DNA-tulosten tarkastelemiseksi MyHeritagessa. Pakollisen kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotto teki salasanojen jakamisesta muille DNA-tulosten tarkastelemiseksi vaikeampaa – mikä on hyvä uutinen.

Vastauksena yhteisön moniin pyyntöihin olemme nyt lisänneet mahdollisuuden jakaa DNA-tulokset turvallisesti toisen MyHeritagessa olevan henkilön kanssa. Näin MyHeritage-käyttäjä voi kutsua jonkun muun, yleensä DNA-asiantuntijan, tarkastelemaan DNA-tuloksiaan ja toimimaan perhesivuston jäsenenä MyHeritagessa, jolloin avustavalla henkilöllä on pääsy myös käyttäjän sukupuuhun.

Kenen kanssa voi tehdä yhteistyötä DNA-tulosten suhteen?

Jos olet saanut DNA-osumia, mutta sinusta tuntuu, että tarvitset apua joltakulta, jonka tunnet ja johon luotat, ja jolla on osaamista tulosten tehokasta tulkitsemista varten, tämä uusi jakamisvaihtoehto voi olla sinulle sopiva ratkaisu. Jokaisen, jolle haluat jakaa tuloksesi, on oltava rekisteröitynyt MyHeritageen. Jos sinulla on MyHeritagessa useita DNA-pakkauksia, voit jakaa tuloksia jokaisen hallinnoimasi DNA-testin osalta erikseen. Jokaisella, jolle jaat tulokset, on oltava kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössään omalla MyHeritage-tilillään. Alaikäisiä koskevia DNA-tuloksia ei voi jakaa toiselle käyttäjälle, eikä alaikäisiä voi lisätä yhteistyökumppaniksi jonkun muun DNA-tuloksiin.

Miten DNA-tulokset jaetaan?

Voit jakaa omat DNA-tuloksesi tai muun hallinnoimasi DNA-pakkauksen tulokset toiselle henkilölle valitsemalla ”Hallinnoi DNA-pakkauksia” päävalikkopalkin DNA-välilehdestä.

Accessing “Manage DNA kits” from the main menu

”Hallinnoi DNA-pakkauksia” -kohdan valinta päävalikosta (klikkaa lähentääksesi)

Paina kolmea pistettä sen DNA-pakkauksen vieressä, jonka tulokset haluat jakaa, päästäksesi käsiksi DNA-pakkauksen asetuksiin.

Accessing DNA kit options

DNA-pakkauksen asetuksiin pääseminen (klikkaa lähentääksesi)

Valitse asetusten pudotusvalikosta “Jaa DNA-tulokset toisen henkilön kanssa”.

Sharing DNA results with a collaborator

DNA-tulosten jakaminen toisen henkilön kanssa (klikkaa lähentääksesi)

Ponnahdusikkuna avautuu, johon sinun pitää syöttää sen henkilön sähköpostiosoite, jolle haluat jakaa DNA-tulokset. Kuten aiemmin mainitsimme, tämän henkilön on oltava MyHeritagen rekisteröitynyt käyttäjä. Jos haluat nähdä täyden listan siitä, mitä tämä henkilö voi ja ei voi tehdä DNA-tulosten jakamisen jälkeen, paina ponnahdusikkunasta “Näytä lisää”, tai katso alta osio ”Yhteistyökumppanin luvat”.

Sharing DNA results with a collaborator

DNA-tulosten jakaminen toisen henkilön kanssa (klikkaa lähentääksesi)

DNA-tulosten jakaminen on turvallista ja tapahtuu vain kutsulla. Kutsumasi henkilö voi hyväksyä tai hylätä kutsun. Kun painat “Jaa”, kutsumasi henkilö saa MyHeritagelta sähköpostikutsun, ja sinä saat ilmoituksen siitä, hyväksyikö vai hylkäsikö hän kutsun. Voit seurata kutsun tilaa ”Hallinnoi DNA-pakkauksia” -sivulla. Jos kutsu odottaa vielä vastausta, DNA-pakkauksen numeron vieressä näkyy oranssi nuoli. Kun kutsu on hyväksytty, nuoli muuttuu vihreäksi. Voit viedä kursorin nuolen päälle nähdäksesi henkilön nimen, jolle olet jakanut DNA-testin tulokset.

A green arrow indicates DNA results that you shared with someone else

Vihreä nuoli kertoo DNA-tuloksista, jotka olet jakanut jonkun muun kanssa (klikkaa lähentääksesi)

Yhteistyökumppanin luvat

Kun jaat DNA-tulokset yhteistyökumppanin kanssa, hänestä tulee myös perhesivustosi jäsen. Näin yhteistyökumppani voi nähdä sukupuusi ja jopa lisätä uusia henkilöitä sukupuuhun tutkimuksen edistyessä. Suosittelemme kertomaan yhteistyökumppanille, haluatko hänen tekevän näin, vai haluatko hänen vain keskittyvän DNA-tulosten tulkitsemiseen. Jos olet määrittänyt puusi asetukset niin, että vain sinä ja sivusi ylläpitäjät voivat muokata puuta, yhteistyökumppani ei pysty muokkaamaan sukupuuta.

Alla on kutsu, jonka potentiaalinen yhteistyökumppani saa, kun päätät jakaa DNA-tuloksesi hänen kanssaan:

Collaborators can choose whether to accept or decline an invitation to view another user’s DNA results

Yhteistyökumppani voi valita hyväksyykö vai hylkääkö hän kutsun tarkastella toisen käyttäjän DNA-tuloksia (klikkaa lähentääksesi)

Jos yhteistyökumppani hyväksyy kutsun, hän pystyy tarkastelemaan DNA-osumiasi, etnisyysarviota sekä geneettisiä ryhmiä sen DNA-pakkauksen osalta, jonka jaoit. Sukupuun asetuksista riippuen hän pystyy muokkaamaan sukupuutasi (tai vain tarkastelemaan sitä). Hän pystyy myös ottamaan yhteyttä DNA-osumiisi. Ottaessaan yhteyttä DNA-osumiisi hän tekee sen itsenään, ei sinun nimissäsi.

Yhteistyökumppani ei pysty lataamaan DNA-raakadataa, poistamaan DNA-pakkausta, jakamaan DNA-tuloksia muille, siirtämään pakkausta toiselle henkilölle tai muuttamaan DNA-asetuksia.

Voit hallinnoida kunkin pakkauksen jakamista ja poistaa yhteistyökumppanin käyttöoikeudet milloin tahansa. Tällä hetkellä DNA-tulosten jakaminen useammalle kuin yhdelle yhteistyökumppanille ei ole mahdollista. Jos siis haluat jakaa tulokset yhdelle yhteistyökumppanille ja sitten toiselle, anna ensimmäisen henkilön työskennellä pakkauksen parissa jonkin aikaa, poista sitten hänen käyttöoikeutensa ja kutsu joku toinen. Tämä onnistuu ”Hallinnoi DNA-pakkauksia” -sivulla painamalla sen henkilön vieressä olevia kolmea pistettä, jolle olet jakanut pakkauksen. Valitse ”Poista tulosten jakaminen”. Tämä poistaa käyttöoikeuden. Tämän jälkeen voit kutsua toisen yhteistyökumppanin tarkastelemaan tuloksiasi.

Manage DNA kits — removing results sharing

Hallinnoi DNA-pakkauksia — tulosten jakamisen poistaminen (klikkaa lähentääksesi)

Jaettujen DNA-tulosten tarkasteleminen yhteistyökumppanina

Kun teet yhteistyötä toisen käyttäjän DNA-tulosten parissa, sinulle jaetut DNA-tulokset on lueteltu DNA-pakkauksen valitsimen pudotusvalikossa (alla punaisella merkitty kohta). Kunkin jaetun DNA-pakkauksen testatun henkilön nimen alla on merkki, joka muistuttaa siitä, että nämä ovat sinulle jaettuja DNA-tuloksia.

Indication that DNA results were shared with you

Merkki siitä, että DNA-tulokset on jaettu sinulle (klikkaa lähentääksesi)

Lisäksi sinulle jaetut DNA-pakkaukset näkyvät listan alimpana “Hallinnoi DNA-pakkauksia” -sivulla:

Jos käyttäjä jakaa DNA-tuloksia sinulle, ja kutsun hyväksymisen jälkeen päätät, että et enää halua päästä käsiksi hänen tuloksiinsa, voit painaa kolmea pistettä ja valita ” Poista jaettu pakkaus tarkastelusta”. Tämä ei poista DNA-pakkausta, se vain poistetaan sinun käytettävissäsi olevien DNA-tulosten listalta.

Manage DNA kits — removing a DNA kit that was shared with you

Hallinnoi DNA-pakkauksia — sinulle jaetun DNA-pakkauksen poistaminen (klikkaa lähentääksesi)

Yhteenveto

DNA-tulosten jakaminen yhteistyökumppanin kanssa antaa MyHeritagen käyttäjille mahdollisuuden saada asiantuntijan apua turvallisesti. Toivomme, että tämän uuden toiminnon avulla geneettisen sukututkimuksen yhteisö voi edelleen nauttia MyHeritage DNA:sta ja pitää sitä suosikkipalvelunaan, kun ratkotaan sukututkimusmysteereitä DNA:n avulla.